Hledat

Do české přírody jsme vypustili mladé zajíčky

Značka Vaillant letos slaví 120 let zajíce v grafice loga, a tudíž jsme se rozhodli zopakovat akci, kterou jsme naposledy zorganizovali před pěti lety.

Společně s mysliveckými sdruženími jsme na několika místech v Čechách vypustili do volné přírody 150 zajíců polních. Celý projekt je organizován ve spolupráci se Spolkem chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě, která zajistila odchov mladých zajíců a dohlíží na to, aby zvířata netrpěla během přepravy a aby se v novém domově dobře zabydlela.

Zajíc polní patří mezi typické živočichy české krajiny. Bohužel, v posledních několika desetiletích došlo vinou industrializace zemědělství, používání chemických hnojiv a postřiků a také vlivem houstnoucí dopravy ke značnému úbytku těchto kdysi velmi hojných zvířat. Na mnoha místech poklesly stavy zajíců tak, že pro udržení dostatečného počtu a zajištění genetické pestrosti je třeba doplňovat řídnoucí stádečka divoce žijících zvířat uměle odchovanými jedinci.

Jsme tak rádi, že jsme mohli touto akcí trochu přispět a že skákající ušáci z našich polí a luk snad jen tak nadobro nezmizí.