Hledat

Nové rekuperace Vaillant recoVAIR

Rekuperace je v podstatě proces zpětného získávání tepla, při kterém se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.

Takovýto ventilační systém - rekuperace - nezajišťuje pouze kvalitní a zdravý vzduch v obytných místnostech, ale šetří samozřejmě také výdaje za energie.

Přehled našich rekuperačních jednotek najdete zde

A jak rekuperační jednotky Vaillant fungují, se dozvíte z následujícího videa