Hledat

Speciální funkce našich tepelných čerpadel

PV ready

PV – ready (photovoltaic system ready) = tepelné čerpadlo (TČ) je připraveno na kombinaci s fotovoltaickým systémem. V případě dostatečného výkonu fotovoltaiky a příslušného nastavení v regulátoru multiMATIC 700, resp. sensoCOMFORT 720 dochází k aktivaci těchto provozních stavů:

a) Jednorázový ohřev zásobníku teplé vody (TV). V případě, že je aktivován časový program pro teplou vodu a zásobník je deaktivován („v útlumu“), dojde potom k nahřátí zásobníku na požadovanou hodnotu.

b) Dodatečné navýšení teploty topné vody v akumulačním zásobníku o nastavenou hodnotu v rozmezí 0-15 K (nastavení z výroby 10 K) v případě požadavku na vytápění. Tím dojde ke zvýšení akumulace tepelné energie v topném systému a ta je dále využita ve večerních a nočních hodinách, kdy fotovoltaický systém nedává potřebný nebo již nulový výkon.

SG ready

SG – ready (smart grid ready) = jedná se již o vyspělejší funkci tepelného čerpadla a regulátoru oproti funkci PV – ready. TČ musí umožňovat ve spojení s regulátorem čtyři základní funkce. Samozřejmostí je, že rozvodná soustava musí být připravena na tuto alternativu, rovněž střídač fotovoltaického systému musí být vybaven touto funkcí.

TČ musí splňovat následující podmínky ve čtyřech provozních stavech:

1. Provozní stav 1 (blokovací režim)

Tento provozní stav je zpětně kompatibilní k pevně daným časům, spínaných HDO a zahrnuje max. 2 hodiny pevného blokování.

Sepnutí relé na střídači: R1 – sepnuto, R2 – rozepnuto)

2. Provozní stav 2 (normální režim)

V tomto nastavení běží TČ v normálním režimu s poměrovým natápěním akumulačního zásobníku po dobu dvouhodinové blokace z HDO.

Sepnutí relé na střídači: R1 – rozepnuto, R2 – rozepnuto)

3. Provozní stav 3 (přebytkový režim)

V tomto provozním stavu je TČ v chodu podle regulátoru v zesíleném režimu pro vytápění a přípravu TV. Nejedná se o přímou aktivaci od regulátoru, ale doporučení odpovídající současnému navýšení.

Sepnutí relé na střídači: R1 – rozepnuto, R2 – sepnuto)

4. Provozní stav 4 (regulační provoz)

Zde se jedná o definitivní příkaz k chodu TČ, pokud je toto možné v rámci nastavení regulátoru. Pro tento provozní stav musí být možnost nastavit v regulátoru různé tarifní modely a modely využití:

- varianta 1: TČ (kompresor) je aktivně v chodu

- varianta 2: TČ (kompresor + přídavný elektrický zdroj) je sepnuto, volitelně – zvýšení teploty v akumulačním zásobníku.

Sepnutí relé na střídači: R1 – sepnuto, R2 – sepnuto)

Zdroj: https://www.waermepumpe.de/sg-ready/