Hledat

Upozornění pro uživatele výrobků Vaillant

Upozornění pro uživatele výrobků Vaillant využívající servisní služby od neautorizovaných servisních společností.

Řada z Vás, našich zákazníků, se již možná setkala s nabídkou pravidelné kontroly Vašeho kotle od různých společností nabízejících servis těchto zařízení nebo přímo od dodavatelů zemního plynu či elektřiny.

Všechny uživatele našich výrobků proto upozorňujeme, že jakékoli prohlídky a servisní zásahy u výrobků Vaillant v záruční lhůtě, včetně pravidelné kontroly kotle, musí být prováděny autorizovanou servisní společností, která má uzavřenou servisní smlouvu se společností Vaillant Group Czech s.r.o. Smluvní servisní společnosti mají potřebnou kvalifikaci, jsou pravidelně školeny a mají zaručený přístup k originálním náhradním dílům.

V opačném případě se jedná o neautorizovaný zásah do výrobku v rozporu se záručními podmínkami společnosti Vaillant Group Czech s.r.o., což může vést k porušení záručních podmínek a dále tak k zániku práv ze záruky (veškeré náklady na opravy pak nese uživatel výrobku sám).

Doporučujeme všem našim zákazníkům, aby se ujistili, zda servisní společnost, byť s pověřením od poskytovatele energií k provádění kontrol, má uzavřenou servisní smlouvu s naší společností. Jedině takové jsou autorizovanými společnostmi, po jejichž zákroku není riziko, že závady, které by jinak spadaly pod záruku, bude muset hradit sám uživatel výrobku. Seznam všech smluvních servisních organizací Vaillant naleznete ZDE.