Hledat

Velikonoční zajíc v logu jako předzvěst úspěchu společnosti

1899 - náš zajíc dobývá svět

Podívejte se, jak se logo od roku 1899 vyvinulo.

Zrod našeho loga

Růžolící skřítci a roztomilá zvířátka stojící kolem vejce a žasnoucí nad zázrakem zrození. Johann Vaillant byl tímto obrazem fascinován a rozhodl se jej koupit i s jeho autorskými právy. Pro jeho značku Vaillant to znamená počátek obrovského úspěchu.

Ochranná známka společnosti prošla první proměnou

Specifický profil značky

"Zajíc ve vejci" dal společnosti Vaillant GmbH velmi výraznou tvář hned od prvního dne. Od roku 1899 tento motiv zdobí všechny produkty, katalogy a brožury společnosti, která sídlí v německém městě Remscheid. Během pár let se dobrá pověst společnosti Vaillant rozšířila po celém Německu i za jeho hranice.

První PR manager společnosti

Poté, co ve dvacátých letech minulého století velmi výrazně vzrostly požadavky na oblast designu, najala společnost Vaillant svého prvního PR managera - rozhodnutí, které prokazatelně ovlivnilo budoucí vývoj společnosti.

Od této chvíle byl obraz společnosti propagován jednotně. Logo i design výrobků byl přizpůsobeno zpřísněným požadavkům této doby.

Ochranná známka společnosti prošla první proměnou.

Vznikl archetyp loga

Vaillant dal svému logo jasné linie a obrysy. Ústředním tématem zůstává "zajíc ve vejci", ke kterému bylo přidáno slovo "Vaillant". Spojením psaného slova s obrazem byla ještě více posílena identita značky.

Všechny následné návrhy byly založeny na Lorberově designu, který zůstává velmi věrný originálu.

Zajíc se stává kreslenou postavou a získává si lidská srdce

V roce 1935 se zajíc ujal nové role. V propagační brožuře "Eine königliche Hasengeschichte" (Příběh o královském králíkovi) zajíc opouští své vejce a vydává se napříč světovou historii a historií loga. Velmi humorně nakonec dokáže přesvědčit monarchy o výhodách teplé koupele.

V 70. letech 20. století se Vaillant vrátil k úspěchu této hravé interakce. Byla vydána nová kreslená postavička a brzy se chlubila obrovským zájmem. Jeho popularita roste dodnes.

Moc, síla a zdatnost

V roce 1953 bylo logo Vaillant dočasně změněno: do textu bylo přidáno slovo "Geyser". To mělo za cíl upevnit povědomí o propojení značky Vaillant s nejmodernější technologii Geyser. Od roku 1905 Vaillant dominuje trhu se závěsnými koupelnovými ohřívači s názvem "Gejzír". Na tento název má společnost Vaillant ochrannou známu.

O několik let později dostalo vejce ochrannou krabici, aby vyjádřilo moc, sílu a zdatnost.

Columbovo vejce

Později byl přidán další designový prvek: firemní odstín zelené, která činí logo nezaměnitelným. Průzkumy prokázaly, že je tomu tak i v mnoha zemích mimo Německo. Rrozhodnutí Johanna Vaillanta zaregistrovat v roce 1899 zajíce jako ochrannou známku, se pro společnost tedy skutečně ukázalo jako "Columbovo vejce".

Remscheid, Velikonoční neděle, 1899. Zatímco si jeho děti hrají, Johann Vaillant pročítá měsíčník "Alte und Neue Welt" ("Starý a nový svět"), ve kterém narazí na podivuhodný obrázek: zajíc líhnoucí se z vejce.