Hledat

Výroba šetrná k životnímu prostředí

Ve 13 výrobních závodech v Evropě a v Číně

V těchto výrobních a vývojových závodech klademe důraz nejen na vysoce moderní výrobní zařízení, ale pracujeme zároveň kontinuálně na tom, abychom zlepšovali efektivitu našich výrobních kapacit. Šetrné zacházení s přírodními zdroji začíná u nás již při výběru místa výrobního závodu. Zatímco řada firem dnes přesunuje výrobu pro evropský trh do zemí s nižší úrovní platů, sleduje firma Vaillant Group jinou strategii: vyrábíme v první řadě pro regionální poptávku. Kondenzační kotle se vyrábějí především v závodě v Remscheidu.

Výroba šetrná k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí

Naše výroba je uzpůsobena tak, aby se při ní uvolňovalo do ovzduší co nejméně CO2, abychom chránili přírodní zdroje a omezovali produkci odpadů. Důležité předpoklady těchto záměrů se vytvářejí již ve fázi vývoje. V rámci naší strategie trvale udržitelného rozvoje S.E.E.D.S. jsme si do roku 2020 stanovili jasné a kontrolovatelné cíle v oblasti emisí CO2, spotřeby vody, množství odpadů a energetické účinnosti. Všechny naše závody zaměstnávají ekologického manažera, jehož úkolem je sledovat na místě dosažení těchto udržitelných cílů a pohánět je kupředu. Možností vyšší udržitelnosti rozvoje a efektivity je mnoho, počínaje stroji na stlačený vzduch přes osvětlení výrobního závodu až třeba po dopisní papír. Díky velkému úsilí všech našich zaměstnanců se dnes nacházíme na velmi dobré cestě k dosažení udržitelných cílů, které jsme si sami stanovili.

Odpovědné pořizování komponentů

U nakupovaných součástek dbáme kromě kvality také na dodržování sociálních a ekologických standardů ze strany našich dodavatelů. V zájmu aktivního spoluutváření budoucnosti zapojujeme naše dodavatele včas do celého vývojového procesu.

Výrobky šetrné k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí

Na konci každého výrobního procesu stojí výrobek. Také na tomto poli jsme si stanovili do roku 2020 vysoké cíle. Nejenže chceme zvýšit o 15 procent efektivitu materiálů a snížit o 15 procent emise skleníkových plynů, ale zároveň také rozšířit podíl vysoce účinných výrobků na celkových 80 procent. V tomto směru hledáme neustále optimální zdroje energie, jako například světlo nebo minerály z dorůstajících surovin, a nové metody, jak tyto zdroje energie využívat. Příkladem takového vysoce účinného výrobku jsou tepelná čerpadla Vaillant. Přesvědčte se sami!