Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Rozšíření evropských směrnic ekodesignu pro topnou techniku

Na podzim letošního roku 2015 vstupuje v platnost rozšíření evropských směrnic energetické účinnosti i na spotřebiče určené pro vytápění a ohřev vody, jako jsou např. plynové, elektrické kotle, tepelná čerpadla a zásobníkové ohřívače vody. Tyto spotřebiče vyrobené po 26. září 2015 musí být označeny energetickým štítkem se zařazením do příslušné energetické třídy označené písmeny A+++ až G. V souvislosti s tímto označováním bude ukončena výroba těch spotřebičů, které nesplní příslušnou energetickou účinnost dle dané směrnice.

Výrobky, které nebude možné po 26.9.2015 uvádět na trh, jsou mj.:

  • nekondenzační plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10kW pouze pro topení a kotlů s výkonem do 30kW s průtokovým ohřevem TV),
  • nekondenzační plynové kotle v provedení turbo (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou).

Zákaz nekondenzačních kotlů obou skupin je platný v celé Evropské unii bez výjimek v jednotlivých členských státech.

V přiloženém videu naleznete ve zkratce veškeré základní informace týkající se směrnic ErP a energetických štítků pro topnou techniku.