Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Nové rekuperace Vaillant recoVAIR

Rekuperace je v podstatě proces zpětného získávání tepla, při kterém se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.

Takovýto ventilační systém - rekuperace - nezajišťuje pouze kvalitní a zdravý vzduch v obytných místnostech, ale šetří samozřejmě také výdaje za energie.

Přehled našich rekuperačních jednotek najdete zde

A jak rekuperační jednotky Vaillant fungují, se dozvíte z následujícího videa