Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Jak fungují kondenzační kotle Vaillant

Pomocí kondenzační techniky totiž využíváte zdroje energie jako zemní plyn, topný olej nebo zeolity nejefektivněji.

Jak fungují tepelná čerpadla Vaillant

Teplo z okolního prostředí je obnovitelné a volně dostupné kdykoliv a všude kolem nás – ve vzduchu, v zemi a ve spodní vodě.