Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Rady ke kondenzační technice

Pomocí kondenzační techniky totiž využíváte zdroje energie jako zemní plyn, topný olej nebo zeolity nejefektivněji. Za necelé dvě minuty se můžete dovědět, co je kondenzační efekt a jak ho můžete využít:

Rady k tepelným čerpadlům

Teplo z okolního prostředí je obnovitelné a volně dostupné kdykoliv a všude kolem nás – ve vzduchu, v zemi a ve spodní vodě. Během pouhých 100 sekund můžete objevit to, co nás na tepelném čerpadle fascinuje:

Rady ke sluneční energii

Bezplatnou sluneční energii můžete využít i vy. Během 60 sekund se dozvíte, jak můžete svůj dům zásobit bez nákladů sluneční energií:

Rady ke kogenerační jednotce

Kogenerační jednotka využívá energii dvakrát – k výrobě elektřiny a tepla. Přesvědčte se sami – během 70 sekund:

Rady k ventilačním systémům

Během 60 sekund se dozvíte, jak můžete svůj domov proměnit na klimatické lázně – pomocí systému bytového větrání Vaillant: