Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Kogenerace

Kogenerační jednotka využívá energii dvakrát – k výrobě elektřiny a tepla.

Jak kogenerační jednotka funguje? Podobně jako motor v autě. Tam se použitý zdroj energie – benzín – přeměňuje na pohybovou energii. Teplo, které přitom zároveň vzniká, se však neztratí, ale použije se v případě potřeby k topení uvnitř vozu. Na stejném principu funguje kogenerační jednotka, jen s tím rozdílem, že v tomto případě se použitá energie využívá k výrobě elektřiny a tepla, které přitom vzniká, se využívá k topení. Přesvědčte se sami – během 70 sekund:

Kogenerační jednotka je maximálně efektivní

Obvykle dodává teplo do domu kotel a elektřinu dodává zase vzdálená elektrárna. Odborníci se shodují na to, že tento způsob zásobování energií není nejhospodárnější. V konvenčních elektrárnách zůstává totiž největší část použité energie nevyužita. Tak například při výrobě elektřiny v uhelné elektrárně se víc než 62 procent primární energie ztrácí v podobě odpadního tepla; 6,5 procenta vyrobené elektřiny si vyžádá doprava elektrického proudu rozvodnou sítí. Nakonec se k nám dostane jen asi 38 procent energie investované do výroby elektřiny.

Úspora energie až 32% s mikro kogenerační jednotkou

Kogenerační jednotky vytápějí odpadním teplem obytné prostory.

Pomocí decentralizované kogenerační jednotky využijete použitý plyn dvakrát: vyrábíte elektřinu přesně tam, kde ji potřebujete, a teplo, které přitom vzniká, ohřeje váš dům na příjemnou teplotu. Ztráty vedením? Nevznikají žádné. Tento systém je maximálně efektivní, což se odráží také v jeho účinnosti, v poměru využitelné energie k přiváděné energii. Systémy využívající kogenerace dosahují celkové účinnosti přes 90 procent. To znamená, že můžete v domě využít přes 90 procent energie, za kterou jste zaplatili.

  • Pomocí tohoto systému využijete plyn nejefektivnějším způsobem.
  • Ušetříte více než 30 % nákladů a téměř 50 % emisí ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla.
  • Stanete se svým vlastním výrobcem elektrické energie, a tak budete nezávislí na rostoucích cenách za elektřinu.
  • Zvýšíte hodnotu svého domu, a to i k radosti následujících generací.
  • Dostanete finanční úhradu za elektřinu odvedenou do veřejné elektrické sítě.
  • Kogenerační jednotka je kompaktní a připravená k připojení, a tak přestavba na nový systém proběhne rychle a čistě a ještě ušetříte místo.
  • Stávající otopná tělesa můžete využívat nadále, ani vysoké teploty systému nepředstavují žádný problém.
  • Aktivně přispějete k ochraně našeho životního prostředí.

Jak vlastně funguje kogenerační jednotka?

Jak kogenerační jednotka funguje? Podobně jako motor v autě. Tam se použitý zdroj energie – benzín – přeměňuje na pohybovou energii. Teplo, které přitom zároveň vzniká, se však neztratí, ale použije se v případě potřeby k topení uvnitř vozu. Na stejném principu funguje kogenerační jednotka, jen s tím rozdílem, že v tomto případě se použitá energie využívá k výrobě elektřiny a tepla, které přitom vzniká, se využívá k topení. Přesvědčte se sami – během 70 sekund: