Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Jak vlastně funguje kogenerační jednotka?

Kogenerace je technologie přeměny energie, která se využívá v kogeneračních jednotkách ke kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Speciální plynový spalovací motor pohání generátor, který přeměňuje pohybovou energii motoru na elektrickou energii, vyrábí tedy elektřinu. Odpadní teplo, které přitom vzniká, se přes výměník tepla využívá, tj. odvádí se do topného systému a používá se k vytápění domu. Můžete se sami přesvědčit, jak kogenerace funguje:

Kogenerační systémy Vaillant přinášejí obrat v energetice do vlastního domu.

Ke kogeneračnímu systému patří vedle kogenerační jednotky také plynový kondenzační kotel na pokrytí špičkové potřeby tepla, akumulační nebo multifunkční zásobník, systémový regulátor a přirozeně také systém odvodu spalin. Kogenerační systém zásobuje dům kompletně teplem určeným k vytápění, teplou vodou a převážně i elektřinou. Mini kogenerační jednotky ecoPOWER 3.0 a 4.7 jsou vhodné pro různé provozovny, penziony a různá wellness zařízení. Mini kogenerační jednotka ecoPOWER 20.0 je kompaktní kogenerační jednotka pro bytové, školní a sportovní areály a stejně jako všechny naše kogenerační jednotky se ideálně hodí pro novostavby i modernizace.

Vaše cesta k vlastní kogenerační jednotce

Chcete se detailně dovědět, jak si pořídit vhodný kogenerační systém do svého domu a jaké výhody vám to přinese? Kontaktujte svého odborného partnera firmy Vaillant, aby vám přímo na místě podal informace o kogeneračním systému.