Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Plynové kondenzační kotle

Kondenzační technika není nic nového – ale přesto má budoucnost před sebou

Pomocí kondenzační techniky totiž využíváte zdroje energie jako zemní plyn, topný olej nebo zeolity nejefektivněji. Vaillant má za sebou přes 140 let zkušeností s topnou technikou a zásadně připravil cestu k využití kondenzačního efektu v Evropě. Tuto techniku samozřejmě dále plynule vyvíjíme – zejména v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie. Za necelé dvě minuty se můžete dovědět, co je kondenzační efekt a jak ho můžete využít:

Využití kondenzace: budoucnost topení

V žádném jiném sektoru nespotřebujeme v České republice víc energie než při vytápění budov. Do vytápění budov plyne 39 procent naší koncové energie – přitom vzniká také 37 procent veškerých emisí CO₂. Z toho 40 procent bychom mohli ušetřit, kdybychom staré, neefektivní zdroje energie vyměnili za moderní kondenzační kotle, které veškeré spalné teplo z plynu, topného oleje a zeolitů přemění na teplo. Neboť čím početnější je světové obyvatelstvo, tím větší je spotřeba fosilních paliv, kterých tím stále ubývá a jsou stále dražší.

Jak vlastně funguje kondenzační topení?

Je úplně jedno, zda chcete topit plynem nebo topným olejem – moderní kondenzační topení fungují na stejném principu