Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Tepelná čerpadla

Energie ze zahrady – komfort v domě

Teplo z okolního prostředí je obnovitelné a volně dostupné kdykoliv a všude kolem nás – ve vzduchu, v zemi a ve spodní vodě. Tuto energii tepelné čerpadlo na základě jednoduchého principu pozvedá na vyšší teplotní úroveň vhodnou k topení – dokonce i při venkovních teplotách pod nulou. Během pouhých 100 sekund můžete objevit to, co nás na tepelném čerpadle fascinuje:

Získáte nezávislost na fosilních palivech.

Je úplně jedno, zda se rozhodnete pro zdroj tepla vzduch, zemi nebo spodní vodu – Vaillant vám nabízí všechny možnosti k realizaci dokonalého systému s tepelným čerpadlem pro jednogenerační nebo dvougenerační rodinný dům. Tento systém má přesvědčivé výhody:

  • Ušetříte až 75 % fosilních paliv
  • Systém s tepelným čerpadlem využijete ke komfortnímu vytápění obytných místností a případně také k ohřevu teplé vody a k chlazení obytných místností
  • Můžete své plynové topení rozšířit na hybridní systém
  • Podle svého přání můžete do systému začlenit další obnovitelné zdroje energie
  • Dostanete všestranné dotace – při modernizaci a při novostavbě

Jak vlastně funguje geotermální topení?

Geotermální topení umožňuje využít teplo z okolního prostředí ke komfortnímu vytápění. Podívejte se, jak geotermální topení detailně funguje: