Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Jak vlastně funguje geotermální topení?

Geotermální topení umožňuje využít teplo z okolního prostředí ke komfortnímu vytápění.

Toto teplo z okolního prostředí se přenese na chladicí médium, které se díky svému nízkému bodu varu odpařuje. V kompresoru se páry chladicího média stlačují, teplota stoupá – „teplo se pumpuje“. Toto teplo se dalším výměníkem tepla přenáší na topný systém. Přitom teplota par chladicího média klesne natolik, že znovu zkapalní – a celý koloběh začíná znovu. Podívejte se, jak geotermální topení detailně funguje:

Jak získáte energii z okolního prostředí

Geotermální tepelnou energii získáte zemní sondou nebo zemním kolektorem. Zemní sonda vede svisle do země. Zemní kolektor se pokládá do země vodorovně v hloubce 1,20 až 1,50 m a je stejně jako zemní sonda propojen s energeticky účinným geotermálním topením typu země/voda. Díky vysoké výstupní teplotě se geotermální energie hodí výborně k použití ve stávající budově.

Teplo ze spodní vody získáte pomocí čerpací a vsakovací studny v domě, pro kterou však musíte mít úřední povolení. Tato studna napájí tepelné čerpadlo voda/voda, které je díky stejnoměrné teplotě spodní vody zvláště účinné.

Teplo z venkovního ovzduší se získává nejjednodušeji – buď tepelným čerpadlem vzduch/voda, které stojí venku, nebo vnitřní a venkovní jednotkou. Geotermální tepelná čerpadla k venkovní instalaci vám dávají možnost využít jiným způsobem sklep. V létě se vám geotermální tepelná čerpadla postarají o komfort svou aktivní chladicí funkcí. Geotermální tepelná čerpadla s vnitřní a venkovní jednotkou neztrácejí žádné teplo mimo dům, a tak vynikají nízkými provozními náklady.

Zdroje pro geotermální tepelné čerpadlo

Solární termický systém ušetří energii – v jakékoliv kombinaci.

Solární techniku Vaillant můžete kombinovat s jakýmkoliv topným systémem: s plynovým kondenzačním kotlem, s kotlem na pelety nebo s tepelným čerpadlem. Rádi byste se dověděli, která kombinace je pro vaše potřeby nejvýhodnější? Kontaktujte svého odborného partnera firmy Vaillant, aby vám přímo na místě podal informace o solárním termickém systému.