Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Které zdroje energie využívám?

Pro nový, vylepšený komfort bydlení lze využít veškeré zdroje energie

Je úplně jedno, pro které zdroje energie se rozhodnete. Nabízíme vám vhodnou topnou techniku pro všechny zdroje energie. Systémy Vaillant se totiž mohou přizpůsobit – vašim potřebám, stávajícím topným systémům, stavebním podmínkám na místě. Rozumí se samo sebou, že použitá energie bude využita efektivně a šetrně k okolnímu životnímu prostředí.

Zemní plyn: čistý zdroj energie

Žádné jiné fosilní palivo nehoří čistším způsobem, žádné jiné fosilní palivo nemá úspornější spotřebu. Efektivní kondenzační plynové kotle udržují nízké náklady na topení, mají nízké emise a nevyžadují příliš mnoho místa. Kompaktní kondenzační kotle nevyžadují žádnou zásobárnu paliva, protože (bio) zemní plyn je veden téměř všude potrubím. Pomocí kogenerační jednotky můžete vyrábět ze zemního plynu teplo a elektřinu zároveň. Snížíte tak nejen víc než o 30 procent svou spotřebu plynu, ale omezíte také o 50 procent emise CO₂.

Sluneční energie: přírodní energie pro dům

Slunce nás nekonečně zásobuje bezplatnou energií, která přitom nevylučuje žádné emise. Využijte tuto energii pomocí solárního systému k ohřevu teplé vody a k získávání tepla na vytápění místností. Teplo z okolního prostředí: nachází se všude kolem nás.

Teplo z okolního prostředí

Pomocí tepelných čerpadel využijete sluneční energii naakumulovanou v zemi, v ovzduší nebo ve vodě k topení a k chlazení svého domu. Je třeba přitom přivést pouze 25 procent potřebné tepelné energie ve formě elektrického proudu.