Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Jakým zdrojem energie topit?

Můžete topit, čím chcete. Progresivní topné systémy Vaillant využívají všechny zdroje energie efektivně a ekologicky.

To, s jakou energií můžete nejlépe vytápět, závisí jak na vašem přání, tak na vašich individuálních podmínkách. Vaillant vám nabízí všechny možnosti – a váš místní odborný partner firmy Vaillant vám poskytne kompetentní poradenství, které vám pomůže při rozhodování o optimální kombinaci zdrojů energie.

Topení teplem z okolního prostředí

Při topení teplem z okolního prostředí využijete nevyčerpatelnou sluneční energii, která je naakumulována ve vzduchu, v půdě a ve spodní vodě. Pomocí tepelného čerpadla pokryjete až 75 procent své potřeby tepla sami, tedy bezplatně – úspornější řešení neexistuje.

Topení zemním plynem

Zemní plyn obsahuje nejméně škodlivin ze všech fosilních zdrojů energie. Zvláště efektivně využijete zemní plyn rozměrově úsporným plynovým kondenzačním kotlem, přičemž využijete také teplo ze spalin. V kombinaci se solárním systémem ušetříte 60 procent energie na ohřev teplé vody a až 20 procent energie na vytápění obytných místností. Nebo se můžete rozhodnout pro rekuperační jednotku, a tak budete zároveň vyrábět i elektrický proud, což ještě o jednu třetinu sníží vaši spotřebu plynu.

Sluneční energie: přírodní energie pro dům

Slunce nás nekonečně zásobuje bezplatnou energií, která přitom nevylučuje žádné emise. Využijte tuto energii pomocí solárního systému k ohřevu teplé vody a k získávání tepla na vytápění místností. Teplo z okolního prostředí: nachází se všude kolem nás.