Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Tipy pro stavebníky

Ten, kdo staví dům, musí myslet na mnoho různých věcí a zákonitě má také mnoho otázek: například ho zajímá, jaké má tepelné ztráty, nebo jaký smysl a účel má větrání bytového prostoru. Níže najdete užitečné tipy.

Tip 1: Správný výkon topení

Nový dům by vám měl nabídnout maximální komfort bydlení. O to je důležitější, abyste optimálně dimenzovali nové topení jako dodavatele tepla do obytného prostoru a případně také teplé vody. Jak vysoký musí být výkon topení, závisí na to, kolik osob v domě žije a na kolika metrech čtverečních obytné plochy. Pokud si chcete občas dopřát také vydatnou relaxační koupel, měli byste si nejlépe naplánovat o něco víc než minimální spotřebu, kterou můžete hrubě zkalkulovat následujícím způsobem:

Pokud požadujete přesný výpočet tepelných ztrát, který zohlední stavební konstrukci domu, obytnou plochu, tepelnou izolaci fasády a další faktory, oslovte svého místního odborného partnera firmy Vaillant, svého architekta nebo projektanta.

Tip 2: Zdravější bydlení a úspornější topení s centrálním ventilačním systémem obytného prostoru Vaillant

Dobře tepelně izolovaný energeticky úsporný dům zabraňuje tomu, aby z něho energie unikala ven. Stejně tak se ovšem dovnitř dostává málo čerstvého vzduchu. Pokud chcete přivádět do celého domu kontrolovaně temperovaný čerstvý vzduch, je vhodným řešením centrální ventilační systém: rekuperační jednotka Vaillant recoVAIR zajišťuje nejen kontrolované větrání obytného prostoru, ale kromě toho také filtruje prach a pyl z ovzduší, odvádí CO₂ a vlhkost do venkovního prostředí a přenáší teplo z odváděného vzduchu na přiváděný čerstvý vzduch. V celém energeticky úsporném domě tak máte zdravé klima v obytných místnostech, chráníte stavební substanci a snižujete tepelné ztráty o dalších 20 procent.