Hledat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme vám za váš zájem o informace nabízené společností Vaillant GmbH. Rádi bychom vás ujistili, že nám záleží na ochraně vašeho soukromí. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, za jakých okolností a jakým způsobem shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme osobní údaje, které nám poskytnete během návštěvy těchto webových stránek.

Před poskytnutím informací vám doporučujeme si přečíst toto Prohlášení o ochraně osobních údajů přečíst. Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že chápete a přijímáte podmínky tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naše veřejné webové stránky návštěvníkům neumožňují komunikovat s ostatními návštěvníky nebo zveřejňovat informace, ke kterým by měli přístup další uživatelé. Naše webové stránky obsahují odkazy na třetí strany. Poskytovatelé webových stránek těchto třetích stran mohou sbírat osobní údaje svých návštěvníků.

Správce

Správcem veškerých osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek je společnost

Vaillant Group Czech s.r.o., Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, Česká republika.

Další informace naleznete v odkaze Impressum.

Právní základ

Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu za účelem plnění smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu, a to včetně zodpovídání vašich dotazů, přizpůsobování a zlepšování našich webových nabídek, výrobků a služeb v souladu s vašimi preferencemi, jak je dále uvedeno zde (článek 6 (1) (a), (b) a (f) GDPR).

Použití osobních údajů

Obecné

V zásadě platí, že veřejnou část našich webových stránek můžete používat, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Nevyžadujeme žádnou registraci. Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, kdy nám je dobrovolně poskytnete, např. při registraci pro získání personalizované služby, při přihlášení k odběru newsletteru nebo při vkládání komentáře na blog. Vaše osobní údaje budeme používat k poskytování personalizovaných služeb. Můžeme je také použít k našim vlastním statistickým a marketingovým účelům. V rámci přímého marketingu vás budeme kontaktovat pouze za předpokladu, že jste nám k tomu dali souhlas, popřípadě v rozsahu povoleném zákonem. Svůj souhlas můžete kdykoliv s trvalou platností odvolat.

Fungování webových stránek

Během vaší návštěvy společnost Vaillant Group Czech s.r.o. automaticky shromažďuje a dočasně ukládá následující údaje o vašem počítači a vaší návštěvě:

  • doména a hostitel, ze kterých přistupujete na internet,
  • internetová adresa odkazující přímo na webové stránky společnosti Vaillant Group Czech s.r.o.,
  • datum a čas vašeho vstupu na naše webové stránky, doba zde strávená a jednotlivé zobrazené stránky,
  • IP adresa,
  • operační systém vašeho počítače a prohlížeč.

Tyto informace slouží pouze k tomu, abychom vám webové stránky zpřístupnili, a používáme je také pro naše statistické potřeby. Nejsme schopni propojit tyto údaje s vámi jako osobou.

Uživatelské účty

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelské účty pro některé odborníky, zejména pro montážní nebo servisní firmy a pro projektanty. Když si zaregistrujete uživatelský účet, obvykle vás požádáme o název společnosti, kontaktní údaje společnosti, vaše osobní kontaktní údaje, vaši profesi, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo. V závislosti na konkrétní službě mohou být vyžadovány doplňující informace. Tyto osobní údaje budeme používat ke správě vašeho účtu, k poskytování našich služeb a k optimalizaci našich webových stránek, výrobků a služeb. Pokud jste si vytvořili účet, budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, dokud budete účet udržovat a poté v souladu s platnými právními předpisy.

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů, budeme vaše osobní údaje používat k odesílání e-mailových newsletterů a k jejich optimalizaci. V tomto kontextu budeme získávat informace, zda a kdy jste zpravodaj obdrželi. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a z odběru newsletteru se odhlásit. Stačí nám poslat zprávu nebo použít odkaz na odhlášení, který je součástí newsletteru. Nevzniknou vám přitom žádné náklady, kromě nákladu za přenos podle základních sazeb. Můžeme vám nabídnout podrobnější možnosti k nastavení newsletteru.

Použití vaší poštovní adresy

Pokud jste si vyžádali informační materiály, zúčastnili se libovolné konkrétní propagační akce nebo jsme vaši poštovní adresu získali jiným způsobem v souvislosti s jakýmikoliv dotazy, můžeme vaše kontaktní údaje a poštovní adresu použít k reklamním účelům, zejména k zasílání nabídek a informací o našich výrobcích a službách. Proti tomuto použití vašich osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku s trvalou platností. Stačí nám poslat zprávu. Nevzniknou vám přitom žádné náklady, kromě nákladu za přenos podle základních sazeb.

Příjemci nebo kategorie příjemců

Abychom mohli reagovat na vaše požadavky a dotazy týkající se našich výrobků a služeb, můžeme vaše osobní údaje sdílet s přidruženými společnostmi skupiny Vaillant Group Czech s.r.o. nebo s distribučním či servisním partnerem, který je odpovědný za váš region.

Při poskytování našich služeb a správě vašich osobních údajů můžeme využít jiného poskytovatele služeb jako zpracovatele. To může zahrnovat zpracovatele mimo EU/EHP. V takových případech zajistíme přiměřená bezpečnostní opatření, která budou vaše osobní údaje chránit, včetně uzavření smlouvy se standardními smluvními doložkami EU mezi námi a daným zpracovatelem.

Použití souborů cookies

Kvůli jednoduššímu používání našich webových stránek používáme z technických a analytických důvodů soubory cookies. Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží do mezipaměti webového prohlížeče, zatímco uživatel prochází webové stránky. Soubory cookies nepoškozují počítač ani mobilní zařízení. Pomocí souborů cookies může server jasně identifikovat váš prohlížeč. Tyto soubory umožňují rozpoznání webového prohlížeče a následnou optimalizaci webových stránek a jejich jednodušší používání. Informace obsažené v souborech cookies umístěných na našich webových stránkách monitorují návštěvu. Soubory cookies ukládané našimi webovými stránkami jsou používány pouze našimi webovými stránkami. Tyto údaje neslouží k osobní identifikaci návštěvníka stránek. Většina prohlížečů je nastavena takovým způsobem, aby soubory cookies automaticky přijímala. Pokud si nepřejete, aby vaše používání webových stránek bylo anonymně zachycováno pomocí souborů cookies, můžete to změnit v nastavení prohlížeče. Ukládání souborů cookies je možné deaktivovat, popřípadě můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookies. Soubory cookies pak můžete odmítnout nebo přijmout. Uložené soubory cookies můžete odstranit nebo spravovat pomocí prohlížeče. Další informace o odstraňování a správě souborů cookies nabízí funkce nápovědy příslušného prohlížeče.

Soubory cookies na našich webových stránkách

Naše webové stránky používají pouze dočasné soubory cookies, které se automaticky odstraní na konci návštěvy stránek spolu se sledovacími soubory cookies s platností třicet (30) dnů. Tyto soubory zajišťují výhradně technickou identifikaci návštěvy webových stránek a neshromažďují osobní údaje uživatele.

Google Analytics

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics, což je služba pro analýzu webových stránek, kterou poskytuje společností Google, Inc. („Google”). Služba Google Analytics využívá soubory cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které nám pomáhají analyzovat způsob, jakým naše webové stránky používáte. Informace, které soubor cookie shromažďuje o tom, jak webové stránky využíváte (včetně vaší IP adresy), budou přeneseny a uloženy na server společností Google v USA. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, vytvoření sestav o aktivitách webových stránek pro jejich provozovatele a také poskytuje dalších služby v souvislosti s používáním webových stránek. Společnost Google může tyto informace poskytnout také třetím stranám za předpokladu, že to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strana tyto údaje zpracovává jménem společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jakýmikoli jinými údaji u společnosti Google. Vytváření souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení svého prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že v případě odmítnutí souborů cookies, nebudete moci plně využívat veškeré funkce webových stránek. Využíváním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů společností Google způsobem a pro účely uvedené výše. V případě, že si nepřejete přenášení jakýchkoli přímých osobních údajů do webových analytických služeb společnosti Google Inc., použijte deaktivační doplněk, který naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Pokud chcete odmítnout také vytvoření uživatelských profilů prostřednictvím pseudonymů, můžete vůči těmto pseudonymním uživatelským profilům kdykoli vznést námitku s okamžitým účinkem do budoucnosti. Kromě toho můžete kdykoli využít právo vznést námitku vůči reklamě s účinkem do budoucnosti. S ohledem na diskuse o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami upozorňujeme, že tyto webové stránky využívají službu Google Analytics s doplňkem „_anonymizeIp()“, a že IP adresy jsou tedy zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se vyloučil jakýkoli přímý vztah ke konkrétním osobám.

Google+

Naše webové stránky používají rozhraní „+1“ ze sociální sítě Google+ (Google Plus) společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, 94043 USA, (dále jen „společnost Google“).

Pokaždé, když některá stránka našeho webu vyvolá rozhraní „+1“, toto rozhraní způsobí, že váš prohlížeč načte a zobrazí vizuální prvek rozhraní „+1“ ze serveru společnosti Google. V takovém případě server společnosti Google získá informace o konkrétní stránce našeho webu, kterou jste navštívili. Společnost Google zaznamenává datové toky prohlížeče při zobrazení uživatelského rozhraní „+1“ po dobu jednoho až dvou týdnů za účelem údržby systému a řešení problémů. Další vyhodnocování vaší návštěvy stránky s uživatelským rozhraním „+1“ na našem webu se neprovádí.

Pokud aktivujete uživatelské rozhraní „+1“, když jste přihlášeni ke službě Google+ (Google Plus), společnost Google shromáždí informace o vaší doporučené adrese URL, vaší IP adrese a další informace o prohlížeči prostřednictvím vašeho profilu u společnosti Google, aby mohla ukládat a zveřejňovat vaše doporučení „+1“. Na následujících webových adresách naleznete informace společnosti Google o ochraně osobních údajů, které se týkají uživatelského rozhraní „+1“ včetně podrobností o shromažďování, přenášení, zpřístupňování a také používání dat ze strany společnosti Google ve vztahu k vašim právům a možnostem nastavení profilu: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

DoubleClick

Naše webové stránky využívají službu „DoubleClick“. Jedná se o službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, 94043 USA, (dále jen „společnost Google“). Služba DoubleClick od společnosti Google používá soubory cookies k zobrazení reklam, které odpovídají vašim zájmům. Vašemu prohlížeči bude přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), podle kterého se bude kontrolovat, které reklamy již v něm byly zobrazeny a které jste si prohlédli. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje. Použití souborů cookies služby DoubleClick umožňuje, aby společnost Google a její přidružené webové stránky zobrazovaly pouze reklamy, které souvisejí s vašimi předchozími návštěvami našich, nebo jiných webových stránkách na internetu. Informace vytvořené soubory cookies se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se informace vyhodnocují a ukládají. K přenosu informací společností Google ke třetím stranám dochází pouze kvůli zákonným nařízením nebo v kontextu vztahů týkajících se zpracování dat.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, které společnost Google shromáždila, s výše popsaným způsobem zpracování a s uvedeným účelem. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookies a mohli se jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí nebo o odmítnutí v konkrétním případech či obecně. Pokud soubory cookies nepřijmete, nebudete moci používat některé nebo všechny funkce našich webových stránek. Pokud chcete společnosti Google zabránit, aby pomocí souborů cookies shromažďovala informace o tom, jak webové stránky používáte, a aby takové údaje nezpracovávala, můžete si stáhnout a nainstalovat rozšíření prohlížeče, které je k dispozici na odkazu Deaktivační rozšíření služby DoubleClick (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en). Popřípadě můžete soubory cookies služby DoubleClick odmítnout prostřednictvím nastavení reklamy (Advertising Settings) na webových stránkách společnosti Google (https://adssettings.google.com) nebo organizace Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com).

Sledování konverzí ve službě Google Adwords

Naše webové stránky využívají sledování konverzí. Pokud se na tuto webovou stránku dostanete prostřednictvím reklamy od společnosti Google, služba Google AdWords do vašeho počítače uloží soubor cookies ihned poté, co na reklamu od společnosti Google kliknete. Platnost souboru cookies je 30 dní, soubor neslouží k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie nevypršela, my a společnost Google uvidíme, že jste klikli na reklamu. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží odlišný soubor cookie, a proto ho není možné sledovat skrze webové stránky jiných inzerentů. Informace získané pomocí konverzních souborů cookies se používají k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Tito zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří na reklamu klikli a byli přesměrováni na webovou stránku, která je opatřena značkou pro sledování konverzí. Informace, které by uživatelé mohli osobně identifikovat, se nepřenášejí.

Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete požadované uložení souboru cookie odmítnout v nastavení prohlížeče tak, že zakážete automatické ukládání souborů cookie, popřípadě zablokováním souborů cookies z domény googleleadservices.com. Pokud si nepřejete data zaznamenávat, neodstraňujte soubory cookies s nesouhlasem (opt-out).

Facebook

Naše webové stránky využívají pluginy sociálních sítí („pluginy“), které poskytuje sociální síť Facebook.com provozovaná společností Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („služba Facebook“). Pluginy jsou rozpoznatelné podle loga služby Facebook (bílé písmeno f na modrém pozadí nebo ikona s palcem nahoru) nebo podle označení „Plugin sociální sítě Facebook“. Úplný seznam všech pluginů sociálních sítí naleznete na adrese http://developers.facebook.com/plugins.

Když navštívíte stránku na našem webu, která obsahuje plugin sociální sítě, prohlížeč naváže přímé spojení se servery služby Facebook. Služba Facebook přímo přenáší obsah pluginu do vašeho prohlížeče, který obsah vloží do stránky a umožní službě Facebook, aby získala informace o tom, že jste otevřeli tuto konkrétní stránku našeho webu. My tedy nemáme žádný vliv na údaje získávané pluginem a informujeme vás v souladu se stavem našich znalostí:

Vložené pluginy poskytují službě Facebook informace, že jste otevřeli odpovídající stránku našeho webu. Pokud jste přihlášeni ke službě Facebook, bude tato návštěva přiřazena k vašemu účtu ve službě Facebook. Pokud s pluginy pracujete, například kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo vložíte komentář, budou příslušné informace přeneseny z prohlížeče přímo do služby Facebook a tam uloženy. Dokonce, i když ke službě Facebook přihlášeni nejste, existuje možnost, že pluginy přenesou vaši IP adresu do služby Facebook.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich zpracování společností Facebook a také o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašich osobních údajů naleznete v zásadách společnosti Facebook pro ochranu osobních údajů: http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud jste uživatelem služby Facebook a nechcete, aby služba Facebook spojovala údaje o vaší návštěvě našich webových stránek s vašimi členskými údaji, které již jsou uložené společností Facebook, potom se před vstupem na webové stránky odhlaste ze služby Facebook. Dále můžete pluginy sociální sítě Facebook zablokovat pomocí doplňku prohlížeče, použijte například Facebook Blocker.

Reklamy od společnosti Facebook

Abychom potenciálním uživatelům dali vědět o své přítomnosti na internetu, využíváme reklamní síť společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. Kalifornie Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Pokud jste na naše webové stránky byly přesměrováni prostřednictvím reklamy od společnosti Facebook, služba Facebook uloží soubor cookie do vašeho počítače („konverzní soubor cookie“). Platnost tohoto souboru cookie vyprší po 30 dnech. Pokud během tohoto období navštívíte některou z našich stránek, společnost Facebook a my rozpoznáme, že došlo ke kliknutí na reklamu. Informace získané pomocí konverzních souborů cookie slouží k vytváření statistik konverzí. Získáváme informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na určitou reklamu a byli přesměrováni na webovou stránku spojenou se sítí pro sledování konverzí. Osobní identifikace není možná. Pokud se nechcete sledování účastnit, můžete odmítnout uložení požadovaného souboru cookie, například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické ukládání souborů cookies.

Twitter

Do našich webových stránek jsou začleněny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Používání služby Twitter a funkce retweet propojí vámi navštívené webové stránky s vaším účtem ve službě Twitter a zpřístupní tuto informaci dalším uživatelům. Údaje se přitom přenesou do společnosti Twitter.

Rádi bychom vás upozornili, že my jako poskytovatelé webových stránek nemáme žádné informace o tom, jaké údaje společnost Twitter přenáší, ani jak je používá. Další informace o prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů naleznete na adrese twitter.com/privacy.

YouTube

Naše webové stránky využívají pluginy služby YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Když navštívíte některou z našich webových stránek, která je vybavenu pluginem služby YouTube, budete propojeni se servery služby YouTube. Server služby YouTube bude informován o stránkách, které jste navštívili. Pokud jste přihlášení ke svému účtu ve službě YouTube, služba vám umožní spojit historii procházení internetu přímo s vaším osobním profilem. Pokud tomu chcete zabránit, odhlaste se ze služby YouTube. Další informace o zacházení s údaji uživatelů naleznete v zásadách společnosti YouTube pro ochranu osobních údajů na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Optimizely

Pro potřeby neustálé optimalizace našich webových stránek využíváme službu americké společnosti Optimizely (Optimizely, Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105), která používá soubory cookies k analýze naší digitální přítomnosti. Tyto informace se obvykle přenášejí na server do USA, kde se vyhodnocují a ukládají. Pouze ve výjimečných případech se tam přenáší a zkracuje celá IP adresa. Informace nebudou kombinovány s dalšími údaji služby Optimizely. Proti shromažďování a zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku na adrese https://www.optimizely.de/privacy/.

Hotjar

Ke zlepšení uživatelského prostředí na našich webových stránkách využíváme nástroj Hotjar. Ten shromažďuje anonymní informace o využívání našeho webu, včetně stránek, které navštívíte. Hotjar neshromažďuje odeslané formuláře ani žádné osobní údaje. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů Hotjar zde: https://www.hotjar.com/privacy.

Externí odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou a na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Před návštěvou jakýchkoli webových stránek doporučujeme přečíst jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Za používání těchto webových stránek nesete výhradní odpovědnost vy.

Zabezpečení dat

Podnikáme přiměřené kroky k ochraně osobních údajů, které přenášíte na naše webové stránky, abychom tyto informace chránili před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením. Přesto upozorňujeme, že žádný internetový přenos není nikdy zcela bezpečný a bezchybný. Zejména e-mail odeslaný na tyto webové stránky nebo z nich nemusí být zabezpečený.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, můžete požadovat omezení zpracování údajů subjektu údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Podle GDPR platných právních předpisů máte právo také na přenositelnost dat.

Tam, kde je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva, můžete se také obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s GDPR a platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorujícího úřadu. Za tímto účelem můžete obrátit zejména na dozorující úřad v členském státě EU podle vašeho trvalého bydliště nebo místa, kde k údajnému protiprávnímu jednání došlo.

V našem případě dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož současné kontaktní údaje naleznete na adrese https://www.uoou.cz/.

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit pomocí následujících kontaktních údajů:

e-mail: vaillant@vaillant.cz

poštovní adresa: Vaillant Group Czech s.r.o., Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, Česká republika

Změny

Společnost Vaillant Group Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli toto prohlášení změnit.

Pokud dojde ke změně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, bude jeho nová verze umístěna zde. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v květnu 2018 (24052018).