Hledat

Přímotopný zásobníkový ohřívač VGH atmoSTOR

Pohotové a hospodárné zásobování objektů s jednou či více bytovými jednotkami, zejména pak sportovních center, rekreačních středisek nebo penziónů a hotelů.

  • hospodárný provoz
  • bezpečný a spolehlivý provoz bez nutnosti přívodu elektrického proudu
  • emise NOx méně než 56 mg/kWh.
  • průběžný ohřev teplé vody
  • jednoduchý servis
B Energetická třída
Ohřev vody

Přehled

Přímotopný zásobníkový ohřívač VGH atmoSTOR

Základní charakteristika:

Zásobníky atmoSTOR VGH .../7 ZXU jsou plynové stacionární přímotopné ohřívače, které zajišťují při větších odběrech zásobu teplé vody. Slouží k pohotovému a hospodárnému zásobování objektů s jednou či více bytovými jednotkami, zejména pak sportovních center, rekreačních středisek nebo penziónů a hotelů. Dokonalá tepelná izolace zásobníků z polyuretanové pěny a vysoká tepelná účinnost jsou zárukou ekonomického provozu. Dostatečná zásoba teplé vody v zásobníku umožňuje současný odběr na několika místech.

Při odběru teplé vody dochází průběžně k jejímu dohřevu na požadovanou volitelnou teplotu bez nutnosti obsluhy. To vše zajišťuje vestavěné čidlo s plynovou armaturou a voličem teploty teplé vody. Zásobníky atmoSTOR VGH .../7 ZXU je možno provozovat na zemní plyn.

Provedení

Zásobník je určen pro rozvody s teplou vodou s provozním tlakem do max. 10 bar.

V případě použití přímotopného zásobníku VGH se může navrhnout kotel podle přesně vypočtených tepelných ztrát. Rovněž oddělením přípravy TV od topného systému nedochází při delších odběrech teplé vody k ochlazování obytných prostorů.

Vybavení

  • plynový hořák z nerezové oceli pro nízké emise
  • termoelektrické jištění plamene
  • pojistný teplotní termostat
  • piezoelektrický zapalovač
  • spalinový senzor
  • smaltovaný povrch zásobníku
  • ochranná hořčíková anoda
  • nastavitelné vyrovnávací nohy
  • polyuretanová tepelná izolace o tloušťce 50 mm
  • opláštění zásobníku chráněno kvalitní práškovou barvou
  • čistící příruba

Výhody

  • plynule nastavitelná teplota teplé vody
  • hospodárný provoz
  • průběžný ohřev teplé vody
  • bezpečný a spolehlivý provoz bez nutnosti přívodu elektrického proudu
  • jednoduchý servis - hořáky s plynovou armaturou jsou snadno demontovatelné
  • emise NOx méně než 56 mg/kWh.

Specifikace

Specifikace

atmoSTORVGH 130/7 XZUVGH 160/7 XZUVGH 190/7 XZU
Výška (včet. přerušovače tahu) 1 195 mm 1 368 mm1 533 mm
Šířka 595 mm595 mm595 mm
Vlastní hmotnost 72 kg80 kg87 kg
Celková hmotnost 202 kg240 kg275 kg
Objem 130 l160 l188 l
Plynová přípojka Rp 1/2 “Rp 1/2 “Rp 1/2 “
Přípojka odvodu spalin ∅90 mm90 mm90 mm
Přípojka vody R 3/4 “R 3/4 “R 3/4 “
Jmenovitý tepelný výkon Pn6,3 kW7,2 kW8,1 kW
Jmenovitý tepelný výkon Qn v poměru k výhřevnosti Hi (Hu)7,2 kW8,2 kW9,2 kW
Výkonnostní charakteristika NL 101518
Doba ohřevu pro ΔT=50K 70 min74 min77 min
Trvalý výkon při ohřevu teplé vody 155 l/h178 l/h202 l/h
Spotřeba plynu při jmenovitém výkonu 0,8 m³/h0,9 m³/h1,0 m³/h
Tlak na přívodu plynu (průtočný tlak plynu) 20 mbar20 mbar20 mbar
Povolený provozní tlak 1 MPa (10 bar)“1 MPa (10 bar)“1 MPa (10 bar)“
Hmotnostní průtok spalin 12 m³/h14 m³/h16 m³/h
Teplota spalin 130 °C135 °C145 °C
Nastavení tahu 0,05 mbar0,05 mbar0,05 mbar

Ke stažení