Hledat
Poptat tepelné čerpadloHledat
Poptat tepelné čerpadlo

Solární systém auroSTEP ISS

Kompaktnost a beztlakové provedení solárního okruhu

 • Jednoduchá a rychlá montáž zásobníku a jednotlivých prvků systému
 • Odpadá komplikované plnění tlakových systému solární kapalinou s následným odvzdušňováním
 • Jednoduchá obsluha a snadné nastavení individuálních parametrů na solárním regulátoru
 • Nenáročný na prostor – systém nevyžaduje další komponenty, jako např. expanzní nádobu, odvzdušňovací prvky atd.
Ohřev vody

Přehled

Solární systém auroSTEP ISS

Největší předností solárního systému auroSTEP ISS pro přípravu teplé vody je jeho kompaktnost a beztlakové provedení solárního okruhu. Veškeré nutné prvky systému jako jsou čerpadlová skupina, monovalentní či bivalentní zásobník o objemu 150l, 250 l nebo 350 l a regulátor, jsou připraveny pro rychlou a jednoduchou montáž.

Základní funkce a charakteristika

Při dostatečné intenzitě slunečního záření začne vysoce účinné čerpadlo s plynule regulovatelnými otáčkami dopravovat solární kapalinu do panelů, kde přebírá tepelnou energii ze slunečního záření, kterou následně předává do teplé vody v zásobníku (systémy auroSTEP ISS s maximální výškou instalace do 12 m využívají navíc přídavné nízkoenergetické čerpadlo). Po nahřátí zásobníku dojde k vypnutí čerpadla a solární kapalina steče samospádem do zásobníku. Jedná se o beztlakový systém ovládaný solárním regulátorem na základě rozdílu teplot mezi solárním panelem a teplou vodou. Zásobník je vybaven regulátorem, který zajišťuje kontrolu všech komponentů solárního systému a v případě slabého slunečního záření zajišťuje komunikaci s kotlem při dohřevu zásobníku bivalentního provedení, nebo ovládá spínání elektrické topné tyče zásobníku monovalentního provedení.

Základní podmínky instalace:

 • celková délka propojovacího potrubí (výstup, zpátečka solárního systému) nesmí přesáhnout délku 40 m
 • solární zásobník musí být umístěn vždy pod nejnižším bodem kolektorového pole
 • solární potrubí musí mít směrem k zásobníku klesající sklon
 • vzdálenost mezi spodní hranou zásobníku a horní hranou solárního panelu nesmí přesáhnout výšku 8,5 m ( pomocí přídavného solárního čerpadla lze tuto vzdálenost zvýšit až na 12 m)

Možnosti instalace dle typu:

 • auroSTEP ISS 1.150 - se dodává s jedním solárním panelem VFK 135 D nebo VFK 135 VD
 • auroSTEP ISS 2.250 nebo 2.350 - se dodává se dvěma solárními panely VFK 135 D nebo VFK 135 VD
 • Monovalentní solární zásobníky o objemu 150l nebo 250l jsou vybaveny elektro ohřevem 2,5 kW
 • Bivalentní solární zásobníky o objemu 250l nebo 350l je možno dovybavit elektro ohřevem 2,5 kW
 • Pro montáž na šikmou střechu (auroSTEP ISS ...T) jsou určeny ploché solární panely VFK 135 D (horizontální provedení)
 • Pro montáž na plochou střechu (auroSTEP ISS ...P) jsou určeny ploché solární panely VFK 135 VD (vertikální provedení)

Specifikace

Specifikace

VIH S1 150/4 BVIH S1 250/4 BVIH S2 250/4 BVIH S2 350/4 B
Objem zásobníku150 l250 l250 l350 l
Objem solární kapaliny (vč. solární jednotky a volitelně topné tyče)≤ 10 l ≤ 10 l ≤ 10 l ≤ 12 l
Povolený provozní tlak solární okruh ≤ 0,6 MPa ≤ 0,6 MPa ≤ 0,6 MPa ≤ 0,6 MPa
Povolený provozní tlak teplá voda ≤ 1,0 MPa ≤ 1,0 MPa ≤ 1,0 MPa ≤ 1,0 MPa
Povolený provozní tlak topný okruh   ≤ 0,3 MPa ≤ 0,3 MPa
Teplota solárního výstupního potrubí ≤ 130 °C≤ 130 °C≤ 130 °C≤ 130 °C
Teplota teplé vody ≤ 99 °C≤ 99 °C≤ 99 °C≤ 99 °C

Ke stažení