Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Solární systém Solar Set 2 exclusiv

Solární systém Solar Set 2 exclusiv je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění.

 • vynikající účinností během celého roku, a to i v zimním období
 • použité materiály a technologie výroby zaručují vysokou účinnost a životnost
 • významné úspory ve spotřebě zemního plynu
Vytápění
Ohřev vody

Přehled

Solární systém Solar Set 2 exclusiv

Solární systém Solar Set 2 exclusiv je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění. Pro tento účel byla navržena kombinace vakuových trubicových panelů auroTHERM exclusiv VTK 570/2 a trivalentního akumulačního zásobníku auroSTOR VPS SC 700. Protože panely dokáží využít sluneční energii v průběhu celého roku, je výhodné ji během dne předávat do topné vody v akumulačním zásobníku a následně ji využívat v topném systému pro vytápění. Tím se docílí významné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo propanu. Uvnitř vnitřního prostoru zásobníku auroSTOR je umístěn přídavný zásobník o objemu 180 l pro teplou vodu. Touto konstrukcí je solární energie využívána i pro ohřev teplé vody.

Nejdůležitějším prvkem celého systému je vakuový trubicový panel auroTHERM exclusiv VTK 570/2, který se vyznačuje vynikající účinností během celého roku, a to i v zimním období. Je tvořen šesti vakuovými trubicemi z borosilikátu se selektivní vrstvou z dusitanu hliníku, ve kterých je umístněná smyčka z měděné trubky pro vlastní ohřev solární kapaliny. Ohřátá solární kapalina je pomocí čerpadla dopravována do zásobníku, ve kterém dochází k předávání tepelné energie do topné vody. Trubicový kolektor je uložen v hliníkové konstrukci a použité materiály a technologie výroby zaručují vysokou účinnost a životnost. Hmotnost celého panelu je pouhých 19 kilogramů a to rovněž usnadňuje manipulaci a montáž na střeše.

Speciální příslušenství pro upevnění na střeše nenarušuje vůbec celkový vzhled střechy a opět ulehčuje vlastní instalaci. Pomocí dalšího prvku – tzv. hydraulické přepínací skupiny je usnadněna montáž a hydraulické propojení všech ostatních komponentů celé sestavy. Tento díl obsahuje dva přepínací ventily, které jsou ovládány solární ekvitermní regulací auroMATIC 620/3. Všechny tyto prvky jsou navrženy tak, aby jejich zapojení bylo co nejméně časově náročné. Firma Vaillant nabízí tímto komplexním systémovým řešením hospodárné, ekologické vytápění a ohřev teplé vody.

Sestava Solar Set 2 exclusiv za zvýhodněnou cenu obsahuje:

 • 8x vakuový solární panel auroTHERM VTK 570/2 (0010002225)
 • 8x montážní sada pro 1 panel na šikmou střechu (0020076780)nebo (0020092560) na plochou střechu
 • 1x připojovací hydraulická sada (0020076786)
 • 7x hydraulické propojení panelů (0020076779)
 • 1x auroSTOR VPS SC 700 (309601)
 • 1x expanzní nádoba 80 l (302497)
 • 1x předřadná expanzní nádoba 5 l (302405)
 • 1x hydraulická přepínací skupina (309640)
 • 1x čerpadlová skupina (0020129188)
 • 1x solární odvzdušňovač s uzavíracím ventilem (302019)
 • 1x solární ekvit. regulace auroMATIC 620/3 (0020092434)
 • 3x nemrznoucí směs 20 l (302498)

Volitelné prvky šikmou střechu:

 • 8x sada držáků pro klasickou krytinu (0020055174)
 • 8x sada držáků pro rovnou krytinu (0020055184)
 • 8x sada držáků se závrtným šroubem pro vlnité desky (0020137776)

Volitelné prvky plochou střechu:

 • 9x A-konstrukce pro plochou střechu (0020137776)
 • 9x Zátěžová deska (2 ks) pro 1 A konstrukci (0020137768)

Pro montáž na šikmou střechu s úpravou sklonu kontaktujte technické oddělení firmy Vaillant!

Související produkty

Související produkty

Ekvitermní regulátor calorMATIC 450

Ekvitermní regulátor pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku.

 • eBUS rozhraní
 • digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh a přípravu TV
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou
 • kabelové venkovní čidlo

Ekvitermní regulátor calorMATIC 450 f

Bezdrátový eBus ekvitermní regulátor pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku.

 • eBUS rozhraní
 • digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh a přípravu TV
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou
 • bezdrátové připojení

Ekvitermní regulátor VRC 700

eBus ekvitermní regulátor pro jeden přímý topný okruh

 • eBUS rozhraní
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou
 • kabelové venkovní čidlo
 • možnost vzdálené správy pomocí modulu VR 920

Ekvitermní regulátor calorMATIC 470 f

Bezdrátový eBus ekvitermní regulátor pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku.

 • eBUS rozhraní
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou
 • bezdrátové připojení
 • bezdrátové venkovní čidlo

Prostorový termostat calorMATIC 332

Pokojový termostat pro jeden přímý topný okruh.

 • digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou
 • provozní napětí 24 V (7-8-9)
 • nelze použít pro kotle řady ecoTEC

Prostorový termostat calorMATIC 350

Pokojový termostat pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku.

 • eBUS rozhraní
 • digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh a přípravu TV
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou

Prostorový termostat calorMATIC 350 f

Bezdrátový eBus pokojový termostat pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku.

 • eBUS rozhraní
 • digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh a přípravu TV
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou
 • bezdrátové připojení

Prostorový termostat calorMATIC 370

Pokojový termostat pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku.

 • eBUS rozhraní
 • digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh a přípravu TV
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou

Prostorový termostat calorMATIC 370 f

Bezdrátový eBus pokojový termostat pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku.

 • eBUS rozhraní
 • digitální s týdenním časovým programem
 • podsvícený displej
 • program pro dovolenou
 • bezdrátové připojení

Ke stažení