Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Solární systém Solar Set 2 N

Solar Set 2N je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění.

 • významné úspory ve spotřebě zemního nebo propanu
 • vysoká účinnost zařízení
 • úspora až 60 % nákladů na přípravu TV
 • hospodárné, ekologické vytápění a ohřev teplé vody
Vytápění
Ohřev vody

Přehled

Solární systém Solar Set 2 N

Solar Set 2N je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění. Pro tento účel byla navržena kombinace plochých panelů auroTHERM VFK 145 V a trivalentního akumulačního zásobníku auroSTOR VPS SC 700. Protože solární panely dokáží využít sluneční energii v průběhu celého roku, je výhodné ji během dne předávat do topné vody v akumulačním zásobníku a následně ji využívat v topném systému pro vytápění. Tím se docílí významné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo kapalného plynu – propanu. Uvnitř vnitřního prostoru zásobníku auroSTOR je umístěn přídavný zásobník o objemu 180 l pro teplou vodu. Touto konstrukcí je solární energie využívána i pro ohřev teplé vody.

Základním prvkem solárního systému Solar Set 1 je kolektor auroTHERM VFK 145 V pro vertikální montáž. Použitím ušlechtilých materiálů bylo možné dosáhnout vysoké schopnosti absorpce slunečního záření a z toho vyplývající vysoké účinnosti zařízení. Až 95 % sluneční energie je zachyceno kolektorem. Toto řešení nabízí uživateli úsporu až 60 % nákladů na přípravu TV. Panel má plochu 2,51 m2 a jeho povrch je pokryt speciálním strukturovaným ochranným sklem o tloušťce 3,2 mm.

Pomocí dalšího prvku – tzv. hydraulické přepínací skupiny je usnadněna montáž a hydraulické propojení všech ostatních komponentů celé sestavy.Tento díl obsahuje dva přepínací ventily, které jsou ovládány solární ekvitermní regulací auroMATIC 620/3. Všechny tyto prvky jsou navrženy tak, aby jejich zapojení bylo co nejméně časově náročné. Firma Vaillant nabízí tímto komplexním systémovým řešením hospodárné, ekologické vytápění a ohřev teplé vody.

Sestava Solar Set 2N T/P obsahuje:

 • 5x solární panel auroTHERM VFK 145 V (0010004455)
 • 5x montážní sada pro 1 panel na šikmou střechu (0020059899) nebo pro 1 panel na plochou střechu (0020092558)
 • 4x hydraulické propojení mezi panely (0020055181)
 • 1x hydraulické propojení krajní (0020059893)
 • 1x trivalentní akumulační zásobník auroSTOR VPS SC 700 (309601)
 • 1x expanzní nádoba, 80 l (302497)
 • 1x předřadná expanzní nádoba, 5 l (302405)
 • 1x čerpadlová skupina (0020129188)
 • 1x hydraulická přepínací skupina (309640)
 • 1x odvzdušňovač s uzavíracím ventilem (302019)
 • 3x nemrznoucí směs (302498)
 • 1x regulace auroMATIC 620/3 (0020092434)

Volitelné prvky pro šikmou střechu :

 • 5x sada držáků pro klasickou krytinu (0020055174)
 • 5x sada držáků pro rovnou krytinu (0020055184)
 • 5x sada držáků se závrtným šroubem pro vlnité desky (0020059897)

Volitelné prvky pro plochou střechu:

 • 6x A-konstrukce pro plochou střechu (0020137774)
 • 6x Zátěžová deska (2 ks) pro 1 A konstrukci (0020137768)

Upozornění:

Pro montáž s úpravou sklonu nebo pro horizontální provedení panelů neboumístění panelů nad sebou popř. jejich zabudování do střechy kontaktujtetechnické oddělení firmy Vaillant !

Ke stažení