Hledat
Hledat

Instalace tepelného čerpadla Vaillant se zemním kolektorem

Instalace tepelného čerpadla Vaillant se zemním kolektorem

Tepelné čerpadlo Vaillant flexoCOMPACT exclusive prošlo důkladným vývojem v německém výrobním závodě společnosti Vaillant Group. Jeho základem je univerzální jednotka, která může pracovat s využitím zemního tepla, s výměníkem pro využití tepla z přírodní vody, anebo s jednotkou pro využití tepla ze vzduchu. Investičně a provozně zajímavým řešením může být varianta se zemním kolektorem, jak dokazuje jedna z mnoha konkrétních realizací.

Stavebník v obci Horní Přím v okrese Hradec Králové si pro novostavbu svého rodinného domu vybral variantu tepelného čerpadla země – voda, konkrétně typ Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 s regulací multiMATIC 700, napojenou na horizontální zemní kolektor. Rodinný dům, který byl zkolaudován v druhé polovině roku 2018, obývají 3 osoby a mají k dispozici dvě podlaží, přízemí a podkroví o celkové ploše cca 220 m2. Pro maximální využití úsporného efektu tepelného čerpadla byla použita varianta otopné soustavy založená na podlahovém vytápění, které je jen v některých místnostech doplněno koupelnovými otopnými tělesy ve formě žebříků s využitím pro sušení ručníků atp. Příprava teplé vody probíhá v zásobníku o čistém objemu 171 litrů. Konstrukce domu je zděná, z přesných cihel Porotherm 44 EKO+, použita jsou okna s plastovým rámem s trojitým zasklením. Požadavek na vyšší komfort vytápění byl řešen zvýšením vnitřní výpočtové teploty na 23 °C, přičemž snížená teplota se uplatnila jen v technické místnosti a garáži, které jsou součástí domu.

Primárním zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je zemní kolektor uložený na pozemku domu, kterým protéká nemrznoucí směs (44 % obj. etylenglykol). Z ní si tepelné čerpadlo odebírá potřebnou tepelnou energii a přenáší jí pak do otopné vody. Při často se vyskytující provozní teplotě 0 °C nemrznoucí směsi přiváděné z kolektoru a požadavku na teplotu výstupní otopné vody 35 °C, oproti zpátečce s teplotou 30 °C, pracuje tepelné čerpadlo s topným faktorem 4,7 a poskytuje tepelný výkon 5,3 kW. To umožnilo zařadit ho z hlediska energetické efektivity do nejvyšší třídy A+++. V případě přípravy teplé vody, kdy je požadována její teplota 50 °C, pracuje za daných podmínek tepelné čerpadlo s topným faktorem 3,0 a vyšším a tento provoz je z pohledu energetické efektivity zařazen do třídy A. S dobou ohřevu 75 minut od plně vyčerpaného zásobníku teplé vody na plně nabitý s teplotou 50 °C má stavebník zaručen nadstandardní komfort teplé vody pro současný provoz i více sprch najednou nebo souběžné napouštění vany.

Více než dostatečnou záruku za dodávku tepla poskytuje integrovaný záložní elektrický kotel s výkonem 9 kW. Ten slouží jako bivalentní zdroj, tedy pokud by tepelné čerpadlo nemělo dostatečný výkon. Maximální výstupní teplota otopné vody s tepelným čerpadlem a přídavným topením je 75 °C, takže by byl možný i provoz ve starších otopných soustavách, ale tento režim stavebník nevyužívá. Elektrický kotel také zálohuje činnost tepelného čerpadla po dobu jeho případné poruchy.

Tepelné čerpadlo stavebníkovi v Horní Přími instalovala a zprovoznila firma Kulhánek – Tepelná čerpadla se sídlem v nedalekých Všestarech, která je montážním a servisním partnerem značky Vaillant již řadu let.

Důvodem, proč se majitel domu rozhodl pro vytápění tepelným čerpadlem a co od něho očekával, byly nízké provozní náklady na vytápění a ohřev TV a rychlá návratnost investice. Konkrétní typ tepelného čerpadla pak zvolil na základě kladných referencí. Nyní, po dvou letech provozu majitel domu uvedl, že očekávání nízké spotřeby energií se zcela splnilo. Oceňuje také bezobslužné ovládaní. První nastavení tepelného čerpadla provedla instalační firma, později bylo vše ještě odladěno, a od té doby nebylo třeba již nic měnit, neboť vše funguje zcela automaticky. Při hodnocení tepelného čerpadla flexoCOMPACT exclusive zmínil majitel nemovitosti také to, že přestože prakticky všechny části jsou umístěny v domě, tak je provoz tepelného čerpadla velmi tichý. Nutno dodat, že si majitel smluvně zajistil i prodlouženou záruku a využívá pravidelný každoroční servis.

S náplní 1,5 kg chladiva R410a v hermeticky uzavřeném chladivovém okruhu nevznikla stavebníkovi žádná povinnost ohledně zákonem nařízených kontrol úniku chladiva. Ale jak uvedl, tak si nechává pro jistotu tepelné čerpadlo jednou ročně zkontrolovat.

Více než dostatečnou záruku za dodávku tepla poskytuje integrovaný záložní elektrický kotel s výkonem 9 kW. Ten slouží jako bivalentní zdroj, tedy pokud by tepelné čerpadlo nemělo dostatečný výkon. Maximální výstupní teplota otopné vody s tepelným čerpadlem a přídavným topením je 75 °C, takže by byl možný i provoz ve starších otopných soustavách, ale tento režim stavebník nevyužívá. Elektrický kotel také zálohuje činnost tepelného čerpadla po dobu jeho případné poruchy.

Tepelné čerpadlo stavebníkovi v Horní Přími instalovala a zprovoznila firma Kulhánek – Tepelná čerpadla se sídlem v nedalekých Všestarech, která je montážním a servisním partnerem značky Vaillant již řadu let.

Důvodem, proč se majitel domu rozhodl pro vytápění tepelným čerpadlem a co od něho očekával, byly nízké provozní náklady na vytápění a ohřev TV a rychlá návratnost investice. Konkrétní typ tepelného čerpadla pak zvolil na základě kladných referencí. Nyní, po dvou letech provozu majitel domu uvedl, že očekávání nízké spotřeby energií se zcela splnilo. Oceňuje také bezobslužné ovládaní. První nastavení tepelného čerpadla provedla instalační firma, později bylo vše ještě odladěno, a od té doby nebylo třeba již nic měnit, neboť vše funguje zcela automaticky. Při hodnocení tepelného čerpadla flexoCOMPACT exclusive zmínil majitel nemovitosti také to, že přestože prakticky všechny části jsou umístěny v domě, tak je provoz tepelného čerpadla velmi tichý. Nutno dodat, že si majitel smluvně zajistil i prodlouženou záruku a využívá pravidelný každoroční servis.

S náplní 1,5 kg chladiva R410a v hermeticky uzavřeném chladivovém okruhu nevznikla stavebníkovi žádná povinnost ohledně zákonem nařízených kontrol úniku chladiva. Ale jak uvedl, tak si nechává pro jistotu tepelné čerpadlo jednou ročně zkontrolovat.

Závěr

Tepelné čerpadlo Vaillant flexoCOMPACT exclusive se velmi dobře uplatňuje především v novostavbách. Vzhledem k vynikající energetické efektivitě a technickým vlastnostem jej lze využít i při modernizaci vytápění starších objektů a na jeho pořízení tak v konkrétních případech čerpat i státní příspěvek v rámci některého z dotačních programů.