Hledat
Hledat

Majitel domu letos oslaví s tepelným čerpadlem Vaillant již 5 spokojených let

Vytápění hnědým uhlím z pohledu nákladů jen na palivo patřilo po dlouhá léta k nejlevnějším. Tato skutečnost je vyvážena nutností alespoň čtyřikrát za rok nechat vymést komín, kotel čistit zpravidla každý týden, každoročně manipulovat s několika tunami uhlí při jeho ukládání do uhelny, následně pak při přikládání, a rovněž likvidovat několik kubických metrů popela. Toto platilo i pro vytápění řadového rodinného domu se dvěma byty z roku 1980 s vytápěnou podlahovou plochou cca 250 m2, která zahrnuje část sklepa, přízemní a jedno nadzemní podlaží. Dům se nachází v okrese Uherské Hradiště. Aby si jeho majitel alespoň částečně zvýšil komfort a nemusel tak často přikládat, využíval kotel na hnědé uhlí s výkonem 33 kW - vzhledem k tepelné ztrátě domu tedy kotel výkonově vyšší, a to navíc ještě v kombinaci s obřími akumulačními nádržemi.

Popsané řešení vytápění patřilo ve své době k nadstandardním způsobům, pokud tedy nebyl k dispozici zemní plyn. Velký objem obslužných činností spojených s nečistotami, který zabírá mnoho osobního času a vynucuje si občasnou přítomnost v domě, přivedl majitele zmíněného domu k zásadnímu rozhodnutí vše zmodernizovat, ale přitom udržet levný provoz. Základním krokem bylo zateplení obálky domu, instalace podlahové otopné soustavy ve větší cca 80% části domu. Pouze ve sklepě, na obou toaletách a v zádveří byly instalovány radiátory.

S těmito předpoklady pak byla v rámci kotlíkových dotací získána finanční podpora na pořízení tepelného čerpadla Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 typu vzduch-voda s výkonem 11,5 kW (A2/W35, δT 5 K). Tento typ byl zvolen záměrně vzhledem k tomu, že umožňuje reverzní provoz, tedy funkci podpory chlazení interiéru domu v letních měsících.

Na otázku, jak je po čtyřech letech zkušeností spokojen se svým rozhodnutím, majitel domu odpověděl:

„Čerpadlo bude za měsíc v provozu celkem 4 roky. Za tu dobu bylo, podle podružného elektroměru, spotřebováno 20 547 kWh elektřiny v nízkém tarifu a 4 064 kWh ve vysokém tarifu. Energetický zisk pro topení je 54 530 kWh a pro přípravu teplé vody 8 387 kWh. Průměrný celkový topný faktor pro topení dosáhl 3,7, pro přípravu teplé vody 2,9. Kompresor byl v činnosti po dobu 7 879 hodin a celkový počet spuštění kompresoru je 7 922. V elektrickém přímotopném režimu bylo spotřebováno zanedbatelných 235 kWh. Tento režim byl následně zakázán, a přitom tepelné čerpadlo stíhá vytopit dům v jakémkoliv počasí. Rozhodně mohu potvrdit, že nový otopný systém bez debat splnil moje očekávání. Myslím, že jsem zvolil velmi kvalitní tepelné čerpadlo vymyšlené do posledního detailu.“

Tepelné čerpadlo má majitel vzhledem k tepelné ztrátě domu mírně předimenzované. Ve spojení s funkcí fix-speed se snižuje počet provozních hodin a rovněž tak počet spuštění kompresoru. V nastavení regulace byl rapidně zvýšen provozní integrál do vypnutí i zapnutí. To znamená, že kompresor déle stojí a pak delší dobu pracuje. Jde o vhodně nalezený kompromis, při kterém v daném domě nedochází k subjektivně negativně vnímanému zhoršení tepelné pohody, tedy k nadměrně velkému kolísání vnitřních teplot. A to vše bez akumulační nádrže. Zvolený provozní režim je podporován podlahovým vytápěním, které má větší setrvačnost.

„Během čtyř let dosažený průměrný topný faktor 3,7 považuji za jednoduše vynikající hodnotu. U tepelných čerpadel vzduch-voda je často považováno za dostatečné, když se započtením elektrického přímotopu, jak má správně být, přesáhne průměrný sezónní topný faktor hodnotu 2,5.

Za další velkou přednost zvoleného tepelného čerpadla považuji skutečnost, že nikde nic nemůže zamrznout. Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny okruhem s nemrznoucí směsí.

Všem zájemcům o tepelná čerpadla vzduch-voda doporučuji věnovat důkladnou pozornost možnosti odtékání vody vzniklé rozmrazením námrazy na výparníku ve venkovní jednotce. Aby se pod venkovní jednotkou nevytvářely zmrazky, zvláště na chodníku okolo domu. Lze to vyřešit přidáním krátké otopné smyčky do spodní části venkovní jednotky, jako v našem případě.

Z pohledu snížení provozních hodin a prodloužení životnosti kompresoru považuji za vcelku výhodné mnou zvolené odmrazování venkovní jednotky elektrickou topnou patronou. Režim odmrazování výparníku ve venkovní jednotce má sice zvýšenou spotřebu elektrické energie oproti reverznímu chodu tepelného čerpadla, ale byla by to pro něj další zátěž.

Pro mě je zásadní dlouhá životnost tepelného čerpadla. Proto jsem si také sjednal prodlouženou záruku a každé dva roky nechávám tepelné čerpadlo preventivně prohlédnout odbornou firmou. I proto, že tepelné čerpadlo využíváme jak k vytápění, tak dochlazování interiéru v horkých letních dnech.“

Popisované tepelné čerpadlo patří do širší řady tepelných čerpadel flexoCOMPACT exclusive zahrnující i typy země-voda. Skládá se z venkovní jednotky, vnitřní jednotky se zásobníkem pro přípravu teplé vody a regulace. Vzhledem k elektronickému řízení rozběhu kompresoru může být instalováno do třífázové sítě zabezpečené běžným jističem pouze 3 × 25 A. Rozsah provozních podmínek je dán nejnižší venkovní teplotou vzduchu −22 °C při výstupní teplotě až 50 °C do přípravy teplé vody v zásobníku jednotky uvnitř domu a nejvyšší venkovní teplotou vzduchu 40 °C pro letní režim chlazení.