Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Vodárenská věž v Opavě

Vodárenská věž, stojící na opavském nádraží, byla postavena v 19. století za účelem zajištění dostatečné zásoby vody pro provoz parních lokomotiv. I přesto, že se jedná o kulturní památku, začala budova postupně chátrat. České dráhy v roce 2011 stavbu prodaly majiteli firmy Unicont Opava s.r.o., který se rozhodl památku zachránit a objekt začít využívat také jako kulturní centrum a výstavní prostory.

Realizace obnovy památky včetně nové přístavby byla zahájena v roce 2015. V druhé půlce roku 2016 byl do technického zázemí budovy instalován solární systém Vaillant auroCOMPACT VSC D, který je účinnou kombinací solárního beztlakového systému a kondenzačního stacionárního kotle.

Prostory věže by se návštěvníkům měly zpřístupnit v říjnu roku 2016.