Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Řadový dům v Břevnově

Břevnov patří mezi tradiční pražské čtvrtě. Kromě části předměstských činžáků tu jsou i rozsáhlé prvorepublikové vilové čtvrtě, usedlosti a velké množství zelených ploch.

V jednom řadovém domě v této čtvrti se majitelé domu rozhodli pro účely přípravy teplé vody využít solární systém Vaillant Solar Set 1. Tento solární systém o dvou kolektorech byl umístěn na šikmou střechu domu a z pohledu ulice je téměř nezpozorovatelný. V kombinaci s kondenzačním kotlem VU ecoTEC plus 206/5-5 a solárním zásobníkem VIH S 300 umístěnými v zázemí domu slouží celý systém také pro celkové vytápění domu a nabízí až šedesátiprocentní úsporu nákladů.