Hledat
Hledat

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25.5.2018

tímto společnosti Vaillant Group Czech s.r.o., se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, IČ: 452 41 881, (dále jen „Společnost“) jakožto správci osobních údajů

uděluji souhlas,

aby zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa (dále jen „Osobní údaje“)

za účelem získávání zpětné vazby o čerpání služby/uskutečnění nákupu.

Společnost bude zpracovávat Osobní údaje do odvolání mého souhlasu, maximálně však po dobu 3 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím příjemcům:

i. montážní společnosti spolupracující se Společností;

ii. servisní společnosti spolupracující se Společností;

iii. projektantům spolupracujícím se Společností;

iv. společnosti Vaillant GmbH, jakožto mateřské společnosti Společnosti.

Osobní údaje Společnosti poskytuji dobrovolně. Nemám povinnost Osobní údaje Společnosti poskytnout.

Mnou poskytnuté Osobní údaje jsou správné a pravdivé.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti.

Svůj již udělený souhlas mohu odvolat a to s účinky do budoucna. Svůj souhlas mohu odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu vaillant@vaillant.cz.

Osobní údaje nebudou použity k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká.

Společnost mě informovala a poučila o mých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení, jejichž kompletní výčet je v dokumentu Informační povinnost pro klienty a potenciální klienty na www.vaillant.cz/informacni-povinnost/.