Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Možnost prodloužené záruky

Prodloužená záruka pro kondenzační kotle

Společnost Vaillant Group nabízí zákazníkům možnost prodloužení záruční lhůty na dobu pět let pro kondenzační kotle.

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla

Prodloužení záruční doby přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu pěti let, protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty.