Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla

Prodloužení záruční doby přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu pěti let, protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení pravidelné prohlídky. Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zvyšuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem nebo servisních firem.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky pro tepelná čerpadla aroTHERM, flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive a geoTHERM je 3 600,- Kč bez DPH.

Doporučené servisní úkony při pravidelné prohlídce tepelného čerpadla

Obr. 1 Kontrola a vyčištění výměníku a jeho těsnosti (pouze u tepelných čerpadel vzduch voda)
Obr. 2 Kontrola chladícího okruhu venkovní jednotky
Obr. 3 Kontrola kvality nemrznoucí kapaliny a její koncentrace
Obr. 4 Kontrola tlaku v okruhu nemrznoucí směsi