Hledat
Hledat

Co je to kogenerace?

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je obecný termín pro procesy, při nichž se současně vyrábí elektřina a teplo. Získané teplo se používá k zásobování topného systému a v samostatné smyčce teplé vody. Elektřina z kombinované výroby tepla a elektřiny je spotřebována přímo v rodinných domech. Přebytky se přivádějí do veřejné energetické sítě.

Ve srovnání s konvenčními generátory energie se také využívá výsledné vyrobené teplo, čímž se dosahuje vyššího stupně účinnosti. Mini nebo mikro kogenerační systémy se používají v rodinných a vícegeneračních domech, zatímco centralizované kogenerační systémy se používají v komplexech budov.

V kogeneraci se elektřina vyrábí spalováním nebo fyzickými reakcemi. Odpadní teplo generované tímto procesem je přenášeno prostřednictvím tepelného výměníku do akumulačního zásobníku a topné vody. Veškerá vodní pára přítomná ve výfukových plynech kondenzuje a toto teplo se používá k ohřevu teplé vody. Je také možné kombinovat kogeneraci tepla a energie s absorpční lednicí a tím ji využívat k chlazení.

Zpět k přehledu