Hledat
Hledat

Co je rekuperace tepla?

Rekuperace tepla (HR) extrahuje tepelnou energii z použitého vzduchu v místnosti nebo odpadní vody a umožňuje snížení spotřeby primární energie. Šetří to energii, snižuje náklady a snižuje emise CO2. Tři typy rekuperace tepla jsou rekuperační a regenerativní a také rekuperace pomocí tepelných čerpadel.

Díky rekuperativní rekuperaci tepla proudí čerstvé a použité teplonosné médium (vzduch nebo voda) v samostatných proudech. Teplonosné médium proudící střídavě deskami tepelného deskového výměníku zajišťuje téměř bezúdržbový, hygienický přenos tepla a tím i rekuperaci.

V případě rekuperace tepla se teplo akumuluje v zásobníku tepla. Typickým příkladem je rotační výměník tepla, kde akumulovaná energie použitého tepelného nosiče proudí do čerstvého. Tento typ rekuperace tepla není tak hygienický jako rekuperační metoda a vyžaduje více údržby.

Při rekuperaci tepla pomocí tepelných čerpadel se využívá nejen teplo ze spotřebovaného teplonosného média, ale také se zesiluje kompresí, takže jej lze použít pro vytápění a teplou vodu.

Zpět k přehledu