Hledat
Hledat

Co je roční COP pro tepelná čerpadla?

COP znamená topný faktor. Je to hodnota, která poskytuje informace o energetické účinnosti tepelného čerpadla. Pro státní dotace jsou způsobilá pouze tepelná čerpadla s vysokým COP. Dobrý COP je cokoli nad hodnotou 4,5, což znamená, že získáme 4,5krát více tepelné energie než dodané z elektrické energie.

Pro výpočet COP se stanoví podíl energie dodávané ve formě elektřiny pro provoz čerpadla a energie dodaná do topného systému ve formě vytápění. Možnými zdroji energie pro tepelná čerpadla jsou vzduch, půda a spodní voda.

Zpět k přehledu