Hledat
Hledat

Pokládka nového podlahového vytápění

Pokládka nového podlahového vytápění

Systém podlahového vytápění byl vynalezen ve starém Římě a využíván pod názvem hypocaust před více než 2000 lety. Je to tedy velmi stará metoda vytápění. Po pádu Římské říše však tato důmyslná metoda upadla v zapomnění. Ke znovuobjevení tohoto systému došlo až v sedmdesátých letech 20. století. V dnešní době je podlahové vytápění oblíbeným a spolehlivým řešením.

Výhody podlahového vytápění

Příjemné a komfortní teplo

Nespornou výhodou podlahového vytápění je fakt, že ohřívá celou plochu a každou místnost rovnoměrně.

Podlahové vytápění může být také využito pro chlazení, v případě, že je připojeno k vhodnému tepelnému čerpadlu.

Úspora energie

Systém podlahového vytápění je úspornější než vytápění s radiátory. Díky plošnému systému ohřevu s nízkou vstupní teplotou není tak energeticky náročné a ušetří vám náklady na vytápění.

Úspora prostoru

Využijte svůj obytný prostor beze zbytku a bez zbytečných problémů s radiátory.

Vyzkoušené a spolehlivé

Spolehněte se na systém vytápění, který je konstantě zlepšován po dobu 50ti let a který vás nezklame.

Nevýhody podlahového vytápění

Dlouhá nahřívací doba:

Systém podlahového vytápění ohřívá velkou plochu a tím se doba nahřátí do komfortní teploty prodlužuje. Vytopení místnosti tak může trvat i několik hodin.

Pořizovací náklady:

Zatímco instalace podlahového vytápění v novostavbě nepředstavuje žádné vícenáklady oproti běžnému vytápění, dovybavení starších budov nebo renovace může být finančně náročné.

Opravy:

Oprava je nutná jen zřídka, nicméně pokud je nutná, může být poměrně nákladná.

Různé typy podlahového vytápění

Existují dva základní typy podlahového vytápění: teplovodní nebo elektrické.

V jejich využití jsou velké rozdíly, takže je dobré pečlivě zvážit, která varianta je pro vaše bydlení nejoptimálnější s ohledem na tepelné požadavky, typ budovy a celkové náklady spojené s pořízením takového systému.

Teplovodní podlahové vytápění

Tento systém podlahového vytápění funguje díky rozvodu potrubí, které je umístěno pod podlahovou krytinou a ve kterém cirkuluje voda. Voda tak ohřívá podlahu, čímž se ohřeje i celá místnost na příjemnou teplotu. Tento systém také umožňuje chlazení vzduchu v místnosti a to pomocí studené vody, která proudí v podlaze a pohlcuje tak z místnosti teplo. Chladící možnosti jsou však omezené. Pokud by se podlaha ochlazovala příliš, docházelo by k nežádoucí kondenzaci, tudíž dlouhodobé chlazení pomocí tohoto systému nedoporučujeme.

  • Individuální pokojová teplota dle potřeby
  • Bez dodatečných nákladů na spotřebu vody - jedná se o uzavřený systém
  • Minimální náklady na údržbu

Elektrické podlahové vytápění

Elektrické podlahové vytápění využívá k ohřevu rohože nebo folie, které jsou umístěny pod podlahovou krytinu a jsou nahřívány elektrickým proudem. Není tedy možná funkce chlazení jako u teplovodního systému.

Ideální volba pro renovace jednotlivých místností jako například koupelen. Vytápění by němělo fungovat nepřetržitě, ale například během ranní sprchy. Náklady za elektřinu by tak nemusely být vysoké.

  • Levná a snadná instalace
  • Bezúdržbové vytápění
  • Nastavení teploty v každé místnosti dle potřeby

Různé možnosti instalace podlahového vytápění

Po dlouhou dobu byly možné pouze dva způsoby pokládky podlahového vytápění: mokrá nebo suchá metoda. Mokrá metoda spočívala v zapuštění trubek do čerstvě položeného cementového potěru. V případě suché instalace je potrubí položeno na zatvrdlý povrch a překryté ochrannou vrstvou, na kterou je následně položena podlahová krytina.

Již několik let je však dostupná také třetí metoda, kdy se za pomoci speciálního stroje vyřežou do zaschlého cementového potěru drážky, kam se poté položí potrubí. U elektrického systému je instalace možná pokládkou rohoží nebo folií přímo na vlhký potěr. Ty po zaschnutí přilnou k potěru. V případě, že je cementový potěr již zaschlý, je možné použít speciální lepidla.

Mokrá pokládka podlahového vytápění

Tato metoda je ideální pro novostavby nebo v případě kompletních renovací stávajících podlah. Na podlahu je nejprve položena izolační vrstva, na kterou se pokládá potrubí. Poté se nanese cementový potěr. Po zaschnutí je možná pokládka jakékoli podlahové krytiny, jako je například laminátová plovoucí podlaha nebo parkety.

Suchá pokládka podlahového vytápění

V případě renovace podlahového vytápění nebo instalace ve starších budovách používáme tzv. suchou metodu pokládky. Potrubí pokládáme na izolační vrstvu a zakryjeme jej deskami, které mohou být z různých materiálů, například z plastu, dřeva nebo kamene. Na závěr položíme požadovanou podlahovou krytinu.

Pokládka podlahového vytápění frézováním

Tato relativně nová metoda se nejčastěji používá při rekonstrukcích, kdy je nežádoucí jakékoli zvýšení podlahy. Nejprve je nutné dokonale očistit podklad (například odstranit kobercová lepidla). Poté se za pomoci speciálního stroje vyfrézují drážky. Tento stroj je vybavený silným vysavačem, který okamžitě odsává prach při frézování. Do těchto drážek se následně položí potrubí. Na závěr položíme jakoukoli podlahovou krytinu.

Dva různé typy instalace potrubí

Při pokládce potrubí jsou možné dva různé typy: vinoucí se neboli hadí vzor a spirálový vzor.

Vinoucí se/ hadí vzor

Při této technice pokládky je potrubí pokládáno v paralelních řadách. Tato technika je méně náročná, ale nevýhodou je menší výhřevnost podlahy. Tato metoda také není vhodná pro malé nebo velmi členité prostory.

Spirálový vzor

V tomto případě se potrubí pokládá spirálovitě od okraje místnosti směrem do středu. Ze středu se poté vrací zpět k okraji místnosti. Tímto je zajištěna větší výhřevnost podlahy.

Požadavky na instalaci podlahového vytápění

Požadavky u novostavby

Požadavky u starších budov

Požadavky u novostavby

Ačkoli je jakákoli metoda pokládky možná, doporučujeme mokrou metodu pokládky teplovodního podlahového vytápění. Potrubí může být instalováno již při samotné stavbě a tím ušetříme náklady za následné vícepráce. Při výběru podlahové krytiny můžeme použít libovolnou variantu: parkety, plovoucí podlahu.

Za určitých podmínek je v novostavbách vhodné i elektrické podlahové vytápění a to v případě, že chceme rychle vytopit například koupelnu. Náklady na provoz jsou v tomto případě zanedbatelné, v případě, že vytápíme jednu místnost a to pouze v zimním období.

Požadavky u starších budov

Při rekonstrukcích obecně nedoporučujeme teplovodní podlahové vytápění, vzhledem k velké finanční a časové náročnosti. Výjimkou je však nutná renovace podlah, která umožňuje současnou instalaci tohoto systému. U starších budov musíme brát v úvahu také náročnost vytápění, kdy při nedostatečném zateplení budovy bude systém elektrického podlahového vytápění opravdu velmi nákladný.

Co se týká podlahových krytin v případě elektrického podlahového vytápění, můžete vybírat ze široké škály materiálů. Dříve byla možná pouze dlažba, zatímco dnes můžeme použít například laminátové plovoucí podlahy nebo parkety. Nicméně tyto krytiny musí být pro použití s elektrickým podlahovým vytápěním certifikované a bezpečné.

U starších budov doporučujeme teplovodní podlahové vytápění instalované suchou metodou. V tomto případě však musíme počítat s tím, že se zvýší podlahy a bude tak pravděpodobně nutné upravit dveře.

Jaké jsou náklady na instalaci podlahového vytápění

Náklady na instalaci podlahového vytápění závisí na mnoha faktorech, například na typu vytápění, stáří budovy, velikosti vytápěného prostoru a dalších. Pro konkrétní cenovou specifikaci doporučujeme obrátit se na profesionálního dodavatele, který vám zakázku dle zadaných parametrů přesně nacení.

V případě elektrického podlahového vytápění je pořízení a instalace méně nákladná. Nicméně provozní náklady mohou být mnohonásobně vyšší, v případě, že se nebude jednat o příležitostné vytopení například koupelny.

Možnosti kombinací s podlahovým vytápěním

Podlahové vytápění lze samozřejmě kombinovat s dalším systémem vytápění.

Například pokud podlahové vytápění použijete pouze v některých místnostech, zatímco ve zbylé části budovy použijete k vytápění radiátory.

Velmi efektivní je kombinace podlahového vytápění a tepelného čerpadla. K nahřátí není požadována tak vysoká vstupní teplota, což umožňuje efektivní provoz tepelného čerpadla a tím markantní snížení nákladů na vytápění.

Teplovodní podlahové vytápění lze také kombinovat s plynovým kotlem. A pokud máte rádi příjemné prostředí, přestože s podlahovým vytápěním není nutné mít krbová kamna, doporučujeme je právě pro onu hřejivou atmosféru.

Tepelná čerpadla

Vyspělá technologie tepelných čerpadel využívá k ohřevu vašeho domova dostupné zdroje z přírody a činí vás nezávislými na ropě a plynu.

Zjistětě, jak tepelná čerpadla fungují, co byste měli zvážit při jejich pořízení a jak se dají co nejvíce snížit náklady za vytápění.

Kondenzační plynový kotel

Energetická účinnost plynového kondenzačního kotle je nejvyšší v případě propojení s podlahovým vytápěním. Nízká vstupní teplota v podlahovém vytápění optimalizuje kondenzační efekt vašeho kotle a účinnost tak dosáhne až 109%

Získejte teplo zdarma ze Slunce

Solární systémy jsou další alternativní řešení pro podporu ohřevu a přípravu teplé vody. Využívejte obnovitelné zdroje energie ještě více a ušetřete další výdaje za vytápění.

Chytré ovládání

Nastavte si teplotu na vašem topném zařízení prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu kdykoliv a odkudkoliv a šetřete tak energie. Dokonalé ovládání kotle nebo tepelného čerpadla prostřednictvím naší regulační techniky.