Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Výhodná servisní smlouva

Na konci každé topné sezóny bylo vaše topné zařízení v provozu minimálně po dobu 1400 hodin.

Při průměrné rychlosti 50 km/hod ujel by automobil za tento čas 70 000 km. Určitě za tento počet ujetých kilometrů by jste svému autu poskytli 2 až 3 provozní prohlídky. Nebo ne ?

Dopřejte vašemu spotřebiči Vaillant také pravidelnou roční prohlídku!

Firma Vaillant Group připravila pro konečné zákazníky speciální servisní balíček – uzavření smlouvy o provádění pravidelné roční prohlídky. Co uzavřením této smlouvy získáte:

  • celkovou kontrolu vašeho spotřebiče dle doporučení výrobcem. Tato servisní prohlídka spočívá v přesně popsaných úkonech, zajišťující kvalitní provedení
  • úsporu provozních nákladů se zvýšením hospodárnosti provozu a snížení možnosti případných poruch
  • prohlídka je prováděna pouze autorizovanými servisními firmami a při případné výměně náhradního dílu (těsnění, apod.) jsou použity pouze originální náhradní díly

Kontaktujte smluvní servisní firmu ve vašem okolí k uzavření servisního balíčku „Vaillant roční prohlídka – výhodná smlouva !

Vzor smlouvy si můžete stáhnout zde (508 kB).

Příklady činností při pravidelném servisu

Obr. 1 Čištění výměníku kondenzačního kotle
Obr. 2 Čištění hořáku kondenzačního kotle
Obr. 3 Kontrola tlaku expanzní nádoby (nevyhovující hodnota tlaku)
Obr. 4 Kontrola tlaku expanzní nádoby (požadovaná hodnota tlaku)
Obr. 5 Kontrola koncentrace nemrznoucí kapaliny refraktometrem v solárním systému
Obr. 6 Čištění vzduchového výměníku tepelného čerpadla
Obr. 7 Kontrola chladícího okruhu a jeho těsnosti tepelného čerpadla
Obr. 8 Nastavení SMS a e-mailových hlášení v systému comDIALOG
Obr. 9. Kontrola nastavení regulace