Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Záruční lhůta

Záruční lhůta

Společnost Vaillant Group poskytuje zdarma prodloužení standardní záruky z 24 měsíců na 30 měsíců od data uvedení výrobku do provozu.

Záruční lhůta kompresoru tepelného čerpadla

Kompresor je jedním z nejdůležitějších prvků tepelného čerpadla a rovněž nejvíce zatíženějším. I přes tyto skutečnosti společnost Vaillant Group poskytuje bezplatnou záruku na tento komponent na dobu 10 let od data uvedení výrobku do provozu.