Naše webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám při jejich prohlížení poskytli tu nejlepší zkušenost. Pro využití našich stránek s maximální mírou pohodlí přijměte prosím všechny soubory cookies na našich webových stránkách. Další informace o souborech cookies naleznete v Ochraně údajů.

Přijmout Odmítnout

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla

Prodloužení záruční doby přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu 5 let, resp. 10 let (viz obrázek), protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení pravidelné prohlídky. Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zvyšuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem nebo servisních firem.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky je od 1.1.2019 pro tepelná čerpadla aroTHERM 4 500 Kč bez DPH a pro tepelná čerpadla flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive 5 500 Kč bez DPH.

Doporučené servisní úkony při pravidelné prohlídce tepelného čerpadla

Obr. 1 Kontrola a vyčištění výměníku a jeho těsnosti (pouze u tepelných čerpadel vzduch voda)
Obr. 2 Kontrola chladícího okruhu venkovní jednotky
Obr. 3 Kontrola kvality nemrznoucí kapaliny a její koncentrace
Obr. 4 Kontrola tlaku v okruhu nemrznoucí směsi