Hledat

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla

Prodloužení záruční doby přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu 5 let, resp. 10 let (viz obrázek), protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení pravidelné prohlídky. Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zvyšuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem nebo servisních firem.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky je od 1.1.2019 pro tepelná čerpadla aroTHERM monoblok a split 4 500 Kč bez DPH a pro tepelná čerpadla flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive 5 500 Kč bez DPH.