Naše webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám při jejich prohlížení poskytli tu nejlepší zkušenost. Pro využití našich stránek s maximální mírou pohodlí přijměte prosím všechny soubory cookies na našich webových stránkách. Další informace o souborech cookies naleznete v Ochraně údajů.

Přijmout Odmítnout

Záruční lhůta kompresoru tepelného čerpadla

Kompresor je jedním z nejdůležitějších prvků tepelného čerpadla a rovněž nejvíce zatíženějším. I přes tyto skutečnosti společnost Vaillant Group poskytuje bezplatnou záruku na materiál kompresoru po dobu 10 let od data uvedení výrobku do provozu. Jedinou nutnou podmínkou této prodloužené záruky je uvedení výrobku do provozu autorizovanou servisní firmou se specializací na tepelná čerpadla.

Firma Vaillant Group dbá rovněž i na kvalitu instalace tepelného čerpadla před vlastním uvedením do provozu. Součástí dokumentace k výrobku je nejen záruční list, ale také tzv. montážní protokol, který obsahuje veškeré skutečnosti a záznamy z montáže tepelného čerpadla a topného systému. Tento dokument vyplňuje montážní firma a následně po vyplnění je předán servisní firmě. Rovněž záruční list obsahuje část se servisním protokolem, kde jsou uvedeny veškeré parametry nastavení, kontrolní činnosti. Tento komplexní proces zajišťuje nejvyšší úroveň kvality od počáteční instalace až po zprovoznění tepelného čerpadla a jeho předání uživateli včetně seznámení s obsluhou.