Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Záruční lhůta kompresoru tepelného čerpadla

Kompresor je jedním z nejdůležitějších prvků tepelného čerpadla a rovněž nejvíce zatíženějším. I přes tyto skutečnosti společnost Vaillant Group poskytuje bezplatnou záruku na materiál kompresoru po dobu 10 let od data uvedení výrobku do provozu. Jedinou nutnou podmínkou této prodloužené záruky je uvedení výrobku do provozu autorizovanou servisní firmou se specializací na tepelná čerpadla.

Firma Vaillant Group dbá rovněž i na kvalitu instalace tepelného čerpadla před vlastním uvedením do provozu. Součástí dokumentace k výrobku je nejen záruční list, ale také tzv. montážní protokol, který obsahuje veškeré skutečnosti a záznamy z montáže tepelného čerpadla a topného systému. Tento dokument vyplňuje montážní firma a následně po vyplnění je předán servisní firmě. Rovněž záruční list obsahuje část se servisním protokolem, kde jsou uvedeny veškeré parametry nastavení, kontrolní činnosti. Tento komplexní proces zajišťuje nejvyšší úroveň kvality od počáteční instalace až po zprovoznění tepelného čerpadla a jeho předání uživateli včetně seznámení s obsluhou.