Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Záruční lhůta

Společnost Vaillant Group poskytuje zdarma prodloužení standardní záruky z 24 měsíců na 30 měsíců od data uvedení výrobku do provozu. Jedinou podmínkou pro uznání této prodloužené záruky je uvedení výrobku do provozu autorizovanou servisní firmou.

Uvedení do provozu kvalifikovaným servisním technikem zajistí optimální provoz vašeho spotřebiče s přizpůsobením na topný systém. Jedná se např. o tyto následující úkony v rámci uvedení spotřebiče do provozu:

  • nastavení tepelného výkonu spotřebiče dle tepelných ztrát objektu
  • způsob chodu oběhového čerpadla v kotli
  • připojení a vlastní nastavení regulátoru

Na naše produkty si můžete zakoupit také prodlouženou záruku na 60 měsíců. Více informací najdete zde.

Kontrola těsnosti plynu
Nastavení denní teploty v prostoru
Nastavení výkonu pro vytápění
Odvzdušnění kotle
Připojení elektrických prvků topného systému