It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Výměna plynových kotlů ve společných komínových systémech

Ing. Libor Hrabačka

Technický ředitel Vaillant Group Czech s.r.o.

Řada koncových uživatelů provozuje své kondenzační kotle v bytových domech, kde byl instalován společný přetlakový komín. Tyto společné komíny postupně vznikaly po roce 1989, zejména v nově stavěných bytových komplexech. Jednalo se o typ instalace s označením C(10)3 - přetlakový systém, kde stavební šachtou je přiváděn spalovací vzduch k jednotlivým spotřebičům a vložkou (keramickou nebo nerezovou) jsou odváděny spaliny do venkovního prostoru (obr. 1) Připojení kotlů ke společné spalinové cestě bylo řešeno ve většině případech pomocí koaxiálního připojovacího potrubí.

Obr. 1: Schématické znázornění společného komínového systému s připojenými spotřebiči

Tento trend instalací s turbo kotli s uzavřenou spalovací komorou byl postupně nahrazován kondenzačními kotli. Podmínkou bylo provedení společné spalinové cesty odolné vlhkosti – kondenzátu spalin. Problém vyvstal však u těchto společných systémů se zákazem výroby nekondenzačních turbo kotlů. Po vyprodání těchto typů kotlů byla problematická výměna původního spotřebiče za nový.

Společnost Vaillant Group si uvědomila tuto záležitost a v současné době nabízí řešení pro tyto specifické případy pomocí speciálního příslušenství – přestavbovou sadu určenou pro stávající sortiment kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC plus.

Obr. 2: Přestavbová sada

K čemu toto příslušenství slouží a co obsahuje?

Tato sada (obr. 2) umožňuje náhradu již nevyhovujícího jakéhokoliv spotřebiče za nový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus s technologií ioniDetect. Sada umožňuje montážním a servisním firmám jednoduchou a rychlou montáž, kdy je zajištěna maximální bezpečnost a zejména je instalace výrobcem certifikována a schválena příslušným certifikačním úřadem.

Obsahem sady jsou následující položky:

1) Nasávací vzduchová trubka (obr.3), která obsahuje tyto komponenty:

a) Zpětnou klapku – zabraňující vstup spalin z ostatních kotlů z nižších podlaží

b) Senzor hmotnostního průtoku vzduchu – zabezpečuje optimální spalování a tím nejvyšší účinnost

c) Propojovací kabel – propojení senzoru a elektroniky kotle

Obr. 3: Kompletní nasávací vzduchová trubka s detailem zpětné klapky
Obr. 3: Kompletní nasávací vzduchová trubka s detailem zpětné klapky

Společnost Vaillant Group nabízí 2 varianty této přestavbové sady. Výše zmiňovaná sada je určena pro kotle nižších výkonů pro společné komíny v bytových domech, nabízí se i toto příslušenství pro kaskádové instalace kotlů ecoTEC plus do 35 kW. Tento příklad je uveden na obr. 4.

Obr. 4 Kaskádové odkouření v kotelně
Obr. 4 Kaskádové odkouření v kotelně

Jak již bylo zmíněno, přestavba kotle je velice jednoduchá a rychlá. Po montáži nových komponentů je nutné dodatečné nastavení kondenzačního kotle. Servisní technik musí v servisní rovině diagnostického menu provést základní nastavení specifické pro určitý typ odkouření. Příklady nastavení na displeji kotle jsou uvedeny na obr. 5

Obr. 5 Nastavení v diagnostice kotle
Obr. 5 Nastavení v diagnostice kotle

Největší předností tohoto příslušenství je, že zajistí certifikovanou schválenou instalaci – náhrady původního kotle za nový, moderní typ s technologií IoniDetect. Servisní technik, který nastaví kotel přesně dle aktuálních podmínek, to vše zajistí uživateli komfortní provoz s minimální spotřebou zemního plynu a rovněž nezávislostí na proměnlivé kvalitě zemního plynu.