It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Pravidelné prohlídky kondenzačních kotlů

Kvalitní výrobky si zaslouží kvalitní servis

Značka Vaillant dbá nejen na kvalitu výrobků, ale také na kvalitní provedení servisních prací. To se týká zejména pravidelných prohlídek, které zvyšují hospodárnost provozu, snižují výskyt případných poruch a zajistí nejoptimálnější provoz a používání výrobku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Uživatele našich výrobků upozorňujeme, že jakékoli prohlídky a servisní zásahy u výrobků Vaillant v záruční lhůtě, včetně pravidelné kontroly kotle, musí být prováděny autorizovanou servisní společností, která má uzavřenou servisní smlouvu se společností Vaillant Group Czech s.r.o. V opačném případě porušuje uživatel kotle záruční podmínky a může tak dojít k zániku práv ze sjednané záruky. Více ZDE.

Na následujícím obrázku se můžete podívat na přehled činností, které při pravidelných prohlídkách autorizovaní technici Vaillant provádí.

Pravidelné prohlídky kondenzačních kotlů