It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Tepelná čerpadla - vaše energie z obnovitelných zdrojů.

Chcete vytápět svou domácnost energií z obnovitelných zdrojů? Naše moderní tepelná čerpadla nabízejí řadu možností přesně podle vašich požadavků.
Tepelné čerpadlo

Definice tepelného čerpadla Jste na správném místě.

Pokud uvažujete o modernizaci svého topného systému nebo o instalaci nového, dříve či později se setkáte s technologií tepelného čerpadla. To, co bylo ještě před několika lety jen zařízením pro nadšence, se nyní stalo první volbou pro projektanty, montážní firmy i majitele domů. A to z dobrého důvodu. Stavební a izolační materiály se rychle vyvíjejí, stejně jako rostou ceny energií a potřeba větší nezávislosti na fosilních palivech. To vše činí tepelná čerpadla nejlepší technologií pro vytápění budoucnosti.

Co je na technologii tepelných čerpadel tak jedinečné? Odpověď je jednoduchá: tepelné čerpadlo využívá energii ze vzduchu, země nebo vody a přeměňuje tyto obnovitelné zdroje energie na teplo.

Čtěte dále a naleznete odpovědi na všechny důležité otázky, týkající se tepelných čerpadel.

tepelné čerpadlo vzduch-voda na zahradě

Jaké jsou výhody tepelného čerpadla?

Ať už plánujete stavbu nového domu nebo modernizaci stávajícího, tepelné čerpadlo vám pomůže vyřešit mnohé současné energetické potíže: Jak bojovat s rostoucími náklady na vytápění. Jak snížit naši závislost na fosilních palivech. A jak omezit emise CO2.

 • Buďte nezávislí.

  Tepelné čerpadlo je skvělá volba. Staňte se méně závislí na rostoucích cenách elektřiny a zemního plynu. Fosilní paliva jsou vyčerpatelným zdrojem energie a tak zkusme využívat nové zdroje. S tepelným čerpadlem získáte přístup k nekonečným zásobám energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou vzduch, země nebo voda.
 • Dobrý pocit z udržitelného vytápění.

  Udržitelnost se stala naším společným cílem. Proto vás jistě potěší, že tepelná čerpadla jsou obzvláště šetrná k životnímu prostředí. Díky využití energie získané ze vzduchu, země nebo vody produkují tepelná čerpadla mnohem méně emisí než jiné systémy vytápění.
 • Snížení nákladů.

  Náklady na provoz tepelného čerpadla vás nadchnou: Při správném nastavení můžete dosáhnout až 75 % úspory oproti využití fosilních paliv. Tepelné čerpadlo využívá přirozeně obnovitelnou energii ze vzduchu, země a vody, což se projeví ve skutečných úsporách na vašich účtech za energie.
 • Užijte si pohodlí a flexibilitu.

  Tepelné čerpadlo je skvělým pomocníkem - zajistí vám komfortní teplotu v celém domě a pokud se rozhodnete, také ohřev teplé vody a chlazení. Flexibilní technologii tepelného čerpadla lze ideálně kombinovat s fotovoltaickými systémy i se solární technologií.

Princip fungování Jak tepelné čerpadlo funguje?

Toto je další pozoruhodná věc: tepelné čerpadlo funguje podobně jako chladnička, jen s jedním rozdílem. To, co dělá chladnička, dělá tepelné čerpadlo obráceně. Zatímco chladnička odebírá teplo zevnitř a přenáší ho ven, tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii z okolí a přivádí ji do vašeho domova.

Princip fungování tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo využívá až 75 % energie z okolního prostředí - konkrétně z vzduchu, vody nebo země. Zbylých 25 % tvoří elektřina potřebná k provozu.

Teplo z okolního prostředí (vzduchu, vody nebo země) je vedeno do výparníku, kde se tímto teplem ohřívá a odpařuje chladivo tepelného čerpadla. Teplota odpařeného chladiva se poté ještě zvýší za pomoci kompresoru a v kondenzátoru se pak toto teplo předává do topného okruhu vašeho domu. Po předání tepla topnému okruhu se chladivo v částečně zkapalněné podobě dostane do expanzního ventilu. Jak již název napovídá, zde se páry chladiva rozpínají, snižuje se jejich tlak a tím i ochlazuje a nakonec se zpět zkapalní: chladivo tak může znovu a znovu absorbovat energii z okolního prostředí. Tento důmyslný proces umožňuje tepelnému čerpadlu přeměnit teplo ze vzduchu, vody nebo geotermální teplo na teplo, které zajistí komfort vašeho domova.

Typy tepelných čerpadel podle zdroje energie Zpět na začátek.

Jsme obklopeni obnovitelnou energií - ze vzduchu, vody a země. Tepelná čerpadla nám umožňují využívat tuto volně dostupnou energii a představují účinný a klimaticky šetrný způsob, jak zajistit teplo a pohodlí v našich domovech. Existují tři základní skupiny tepelných čerpadel: vzduchová, vodní a zemní. V praxi nabízíme tři různá tepelná čerpadla, která využívají tyto zdroje tepelné energie: Tepelné čerpadlo vzduch-voda, tepelné čerpadlo voda-voda a tepelné čerpadlo země-voda.

vzduchové tepelné čerpadlo

Existují dva různé typy tepelných čerpadel využívajících energii ze vzduchu:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá teplotu okolního vzduchu. Díky jednoduché instalaci je nejoblíbenějším typem a první volbou.
  Nejjednodušší řešení tepelného čerpadla z hlediska instalace i prostorových nároků.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které je vhodné pouze pro budovy s velmi nízkou potřebou tepla a výbornou izolací.
  Místo podlahového vytápění nebo radiátorů zde slouží jako rozvod tepla vzduch. Toto tepelné čerpadlo v našem sortimentu však nenajdete.

zemní tepelné čerpadlo

 • Tepelné čerpadlo voda-voda, které získává teplo z podzemní vody. Mimořádně účinné a šetrné ke klimatu, ale nejnáročnější na instalaci.
  Tepelná čerpadla voda-voda využívají jako zdroj energie podzemní vodu. Jedná se o nejefektivnější systém s nejvyšším ročním výkonovým faktorem (SCOP) ve srovnání s ostatními tepelnými čerpadly. Před instalací je nutné předem kontaktovat místní vodohospodářské úřady, které vystaví potřebné povolení.

vzduchové tepelné čerpadlo


 • Tepelné čerpadlo země-voda, které využívá teplo obsažené v zemi (geotermální energii). Je účinnější než tepelné čerpadlo vzduch-voda, ale vyžaduje více počátečních stavebních prací.
  Tepelná čerpadla země-voda, využívají geotermální energii - tepelnou energii země. Ta se odebírá pomocí kolektorů nebo vrtů a přeměňuje se na energii pro vytápění a ohřev vody. Instalace je poněkud komplikovanější, protože se nejprve musí provést výkopové práce. Taktéž je potřeba zajistit příslušná povolení.

Požadavky Na co je dobré myslet.

Pokud jde o výběr správného tepelného čerpadla pro váš rodinný dům, je důležité zvážit všechny požadavky a především stav budovy. Také doporučujeme konzultaci s projektantem nebo montážní firmou.

Pro výběr správného tepelného čerpadla je důležité vzít v úvahu níže uvedené body:

 • Jaká je optimální výstupní teplota otopné vody?
  Tato výstupní teplota pro efektivní provoz tepelného čerpadla by neměla překročit 55 °C. Snížením teploty radiátorů na 55 °C můžete snadno otestovat, zda je tepelné čerpadlo vhodné pro váš dům. Čím nižší je výstupní teplota otopné vody, tím vyšší je účinnost tepelného čerpadla.
 • Jaké dotace můžete získat?
  Všechna naše tepelná čerpadla jsou zařazena ve státních dotačních programech. Na jejich pořízení můžete čerpat státní dotace z programu Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace. Více o dotačních programech najdete zde.
 • Jaký je váš rozpočet?
  Toto je zásadní bod při plánování systému tepelného čerpadla a výběru té nejvhodnější varianty. Mezi systémy tepelných čerpadel a jejich instalací je značný cenový rozdíl. Levná tepelná čerpadla vás sice nebudou na začátku tolik stát, nicméně v dlouhodobém horizontu vám nejspíš očekávané úspory v podobě nižší spotřeby nepřinesou. U tepelných čerpadel typu země-voda a voda-voda je nutné vzít v úvahu také náklady na nezbytné zemní práce.
 • Jaké je vhodné místo pro instalaci venkovní jednotky?
  Vhodné umístění venkovní jednotky ovlivňuje řada faktorů - nejen z hlediska technického, ale také například vzdálenosti od sousedního pozemku. Doporučujeme konzultovat umístění s montážní firmou nebo projektantem.
 • Kolik místa vyžaduje vnitřní jednotka tepelného čerpadla?
  Různé systémy tepelných čerpadel Vaillant vyžadují různě velký prostor a jejich velikost se může značně lišit. Velikost jednotky tepelného čerpadla se může pohybovat od velikosti malé komody až po velikost šatní skříně (190 cm x 180 cm).
 • Jakého COP (topného faktoru) můžete dosáhnout s tepelným čerpadlem Vaillant?
  COP závisí na několika faktorech, včetně kolísání teplot v průběhu roku. S naším nejprodávanějším tepelným čerpadlem aroTHERM plus můžete dosáhnout i hodnoty 5,4.

Náklady na tepelné čerpadlo Je čas vytáhnout kalkulačku.

Výpočet nákladů začíná výběrem tepelného čerpadla a jeho následnou instalací, což je jednoznačně největším výdajem. Tepelné čerpadlo vzduch-voda má výhodu díky mnohem jednodušší instalaci. Jakmile však začnete zvažovat takové faktory, jako jsou možné dotace a roční provozní náklady, není to zcela jednoduchý výpočet.

Je třeba říci, že tyto náklady se liší individuálně. Náklady na instalaci závisí nejen na typu zvoleného tepelného čerpadla, ale také na tom, zda se jedná o novou nemovitost nebo o projekt modernizace. A provozní náklady se budou lišit v závislosti na řadě faktorů - například na tom, jak dobře je váš dům izolován.

Pořizovací náklady závisí na mnoha faktorech. Ceny tepelných čerpadel se významně liší nejen dle provedení, tedy variant vzduch-voda nebo země-voda. Různé cenové hladiny se promítají do vybraných typů i v závislosti na volbě výkonu. Další položkou jsou pak práce související s výměnou starého topného systému za tepelné čerpadlo. Na druhou stranu je však možné v některých případech využít státních dotačních programů, které jsou zaměřené na renovaci topných systémů. Připravili jsme pro vás jeden vzorový příklad instalace tepelného čerpadla ve starším domě. Bližší info najdete zde.


Tyto náklady tvoří spotřeba elektrické energie pro provoz tepelného čerpadla a náklady na jeho údržbu. Provozní výdaje do značné míry závisí na velikosti a stavu objektu. V případě, kdy jste u starého domu v rámci celkové renovace provedli kromě instalace tepelného čerpadla také například zateplení nebo výměnu oken, bude spotřebovaná energie oproti předchozímu stavu skutečně výrazně nižší. Zde je určitě dobré zmínit, že velmi důležitý je i samotný odborný návrh tepelného čerpadla. Správná volba odpovídajícího výkonu tepelného čerpadla bude mít totiž v budoucnu na spotřebovanou energii velký vliv. Co se týká provozu, tak tam určitě doporučujeme sjednání prodloužené záruky, díky které si budete moci nového komfortního systému vytápění užívat bez starostí ještě déle.

Požadavky na tepelné čerpadlo Je tepelné čerpadlo řešením pro váš dům?

Systém vytápění s tepelným čerpadlem nemusí mít smysl pro každý dům. Abyste dosáhli optimální účinnosti tepelného čerpadla, měl by váš dům splňovat níže uvedené požadavky:

 • Datum stavby po roce 2000 nebo dobrá izolace v případě staršího domu.

 • Místo instalace venkovní jednotky ve vzdálenosti nejméně 3 m od sousední budovy.

 • Nízká výstupní teplota otopné vody mezi 45-50 °C.

 • Podlahové vytápění v celém domě, případně velké radiátory s velkou plochou.

Splňuje váš domov všechny požadavky?

tepelné čerpadlo v létě

Chlazení pomocí tepelného čerpadla.

Existují dva různé způsoby, jak vám může tepelné čerpadlo zajistit chlazení: aktivní a pasivní. Toto závisí na typu tepelného čerpadla, který si pořídíte.

Další informace o chlazení pomocí tepelného čerpadla naleznete zde.

Tato funkce je dostupná u geotermálních tepelných čerpadel nebo tepelných čerpadel typu voda-voda.

Kompresor tepelného čerpadla se nepoužívá - proto nevyžaduje žádnou elektřinu.

Ochlazení trvá podstatně déle, ale je šetrnější k životnímu prostředí.

Tepelné čerpadlo funguje podobně jako při vytápění, jen v opačném směru.

Teplý vzduch je z místnosti odváděn ven do okolí.

Jedná se o nejrychlejší způsob ochlazení místností.

Nejčastější dotazy k tepelnému čerpadlu 10 mýtů o tepelných čerpadlech.

 • 1. Tepelná čerpadla nejsou účinná

  To rozhodně jsou! Za správných podmínek jsou moderní tepelná čerpadla Vaillant mimořádně účinná. Až 75 % vyrobené energie pochází z okolního tepla. Pouze 25 % spotřeby tvoří elektrická energie.

 • 2. Tepelná čerpadla jsou drahá

  Je pravda, že počáteční náklady na tepelné čerpadlo jsou vyšší než u jiných topných systémů. Nezapomínejte však na atraktivní dotace při investici do tepelných čerpadel šetrných ke klimatu, stejně jako na dotace na výměnu starých topných systémů. Navíc, když vezmete v úvahu podstatně nižší provozní náklady, tak má pořízení tepelného čerpadla opravdu smysl.

 • 3. Tepelná čerpadla fungují dobře pouze s podlahovým vytápěním

  Je pravda, že tepelná čerpadla fungují obzvláště dobře s podlahovým vytápěním, které díky poměrně velké přenosové ploše využívá nízkou výstupní teplotu. V žádném případě to však není nutností: tepelná čerpadla fungují dobře i s radiátory.

 • 4. Tepelná čerpadla lze použít pouze k vytápění

  Zvláštní, ale pravdivé: pomocí tepelného čerpadla můžete také chladit. Tepelné čerpadlo Vaillant odebírá tepelnou energii z okolního prostředí (vzduchu, země, vody) a předává ji do vašeho domu jako tepelnou energii. Aby mohlo fungovat jako chlazení, pracuje tepelné čerpadlo podobným způsobem - jen v opačném směru. Systém odčerpává teplý vzduch z místnosti a vrací jej zpět do venkovního prostředí.

 • 5. Tepelná čerpadla jsou vhodná pouze pro nové budovy

  Tepelná čerpadla Vaillant jsou ideálním řešením pro nové i staré budovy. Jsou vhodná pro moderní novostavby, ale nabízíme také systémy tepelných čerpadel, které jsou navrženy tak, aby dobře fungovaly ve starších budovách s radiátory.

 • 6. Tepelná čerpadla zabírají mnoho místa

  Tepelná čerpadla Vaillant se vyrábějí ve všech tvarech a velikostech - a některá tepelná čerpadla, jako například čerpadla vzduch-voda, mají dvě části - vnitřní a venkovní jednotku. Velikosti se pohybují od velikosti malé komody až po velikost šatní skříně (190 cm x 180 cm). Určitě najdete takové, které vám bude vyhovovat.

 • 7. U tepelných čerpadel potřebujete špunty do uší

  Ne s našimi tepelnými čerpadly! Tepelná čerpadla Vaillant jsou extrémně tichá - včetně tepelných čerpadel vzduch-voda, která mají venkovní jednotku. Ve vzdálenosti tří metrů můžete očekávat v tichém režimu zvuk podobný šepotu.

 • 8. Tepelná čerpadla nejsou v zimě spolehlivá

  Tepelná čerpadla fungují spolehlivě po celý rok. Ve skutečnosti může venkovní jednotka tepelného čerpadla Vaillant vzduch-voda spolehlivě pracovat i při venkovní teplotě -20 °C. A tepelná čerpadla země-voda nejsou ovlivněna zimním počasím vůbec, neboť teploty zůstávají konstantní.

 • 9. Technologie tepelných čerpadel je stále v plenkách

  V některých oblastech, jako je Skandinávie, která patří k technicky nejvyspělejším regionům pokud jde o udržitelná energetická řešení, je vytápění pomocí tepelných čerpadel již standardem.

  Ve společnosti Vaillant jsme již téměř 150 let uznávanými odborníky na topné systémy - a neustále pracujeme na jejich zdokonalování. Naše tepelná čerpadla jsou vyráběna v Evropě a mají tu nejvyšší kvalitu.

 • 10. Tepelná čerpadla nejsou bezpečná pro budoucnost

  Díky změně klimatu a nedostatku energie jsou tepelná čerpadla obnovitelným energetickým řešením pro dnešek, zítřek i budoucnost. Tepelné čerpadlo Vaillant je optimální způsob, jak nejen snížit uhlíkovou stopu, ale také výrazně snížit účty za vytápění na minimum. A v kombinaci s fotovoltaikou můžete být prakticky energeticky soběstační.

Prohlédněte si naše brožury Vše, co potřebujete vědět o tepelných čerpadlech Vaillant.

Projděte si naše brožury a zjistěte vše, co potřebujete vědět.

Podrobnější informace o tepelných čerpadlech Vaillant si můžete vyhledat v našich brožurách.