It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Teplota otopné vody - o co jde.

Děti si hrají na podlaze

Co se v článku dozvíte:

 • Proč je teplota otopné vody důležitá
 • Optimální konfigurace teploty otopné vody
 • Definice teploty otopné vody

Proč je teplota otopné vody důležitá Užitečný a jednoduchý průvodce pro majitele a nájemce.

Jakmile je topný systém spuštěn, je lákavé nic s ním dál nedělat a nechat ho pracovat. Můžete však dosáhnout toho, že váš domov bude útulný a bude vám v něm dobře a současně se váš topný systém bude chovat energeticky co nejúsporněji. K tomu slouží takzvaná teplota otopné vody. Ta hraje velkou roli při určování toho, zda je dům nebo byt optimálně vytápěn. Provedeme vás několika základními body.

Žena sedící na pohovce se smartphonem

Jaká je tedy teplota otopné vody?

Jak již termín napovídá, jedná se o vodu (nebo jiné teplonosné médium), která protéká potrubím topného systému na cestě k radiátorům nebo podlahovému vytápění. Tato voda je ve výměníku tepla ohřátá na určitou teplotu - tzv. teplotu otopné vody - a teprve poté je přivedena do topného okruhu a dodána na otopné plochy. Správné nastavení zajišťuje nejen dosažení požadované pokojové teploty ve vašem domě, ale také umožňuje plně využít potenciál systému pro úsporu energie.

Stručně řečeno, čím vyšší je teplota otopné vody, tím více energie se spotřebuje a tím vyšší jsou náklady na energii. Ale samozřejmě, že věci nejsou nikdy tak jednoduché. Roli hraje řada faktorů, včetně typu topného systému, velikosti otopné plochy, toho, jak dobře je váš dům izolován, a konečně i venkovní teploty.

Optimální konfigurace Dosažení ideálního výkonu.

Optimální teplota otopné vody závisí na řadě faktorů.

Špatně izolované domy umožňují únik tepla, což vyžaduje nastavení vyšší teploty otopné vody.

Pokud má vaše nemovitost dvojité zasklení a dobrou izolaci, může unikat méně tepla a je naopak potřeba nastavit nižší teplotu otopné vody.

Typ a plocha otopných ploch. Radiátory - zejména ty staré - potřebují vyšší průtočné teploty. Naproti tomu podlahové vytápění lze provozovat s výrazně nižšími průtokovými teplotami.

Různé technologie vytápění pracují s různými teplotami otopné vody. Například moderní tepelné čerpadlo Vaillant potřebuje nižší teplotu otopné vody.

Vaše individuální potřeby. Čím vyšší teplotu chcete v obytných prostorách udržovat, tím vyšší musí být teplota otopné vody - a tím vyšší bude spotřeba energie. Myslete na to, že pouhé zvýšení - nebo snížení - teploty o jeden stupeň znamená znatelný rozdíl ve vašich účtech za energii.

Jak ušetřit energii pomocí dokonalé křivky

Optimální teplota otopné vody není konstantní hodnotou. Uvnitř vašeho domu se může výrazně lišit v závislosti na ročním období. Zejména pokud je váš dům starší a špatně izolovaný, můžete očekávat kolísání teploty otopné vody. Důvod je zřejmý: v zimě nízká venkovní teplota urychluje tepelné ztráty a vyžaduje vyšší teplotu, aby se vyrovnala. V teplejších měsících dochází k opačnému jevu, což má za následek naopak potřebu nižší teploty otopné vody. Tento vztah se vyjadřuje pomocí tzv. topné křivky. Topná křivka vám poskytne přesný obraz vzájemného působení mezi teplotou otopné vody a venkovní teplotou - mnohem přesnější než použití vnitřních teplot jako vodítka. Tato křivka poskytuje cenné vodítko, pokud jde o celoroční zlepšování účinnosti vašeho topného systému Vaillant.

Vynese se topná křivka, kde osa x označuje venkovní teplotu a osa y představuje teplotu otopné vody. Čím strmější je sklon křivky, tím vyšší musí být teplota otopné vody ve vztahu k venkovní teplotě.

Protože při správném odečtu topné křivky hrají roli různé faktory - druh topného systému v domě, jeho izolace a také plocha topné plochy - měl by ji provést odborník. Ve společnosti Vaillant doporučujeme požádat instalatéra o provedení potřebných výpočtů a úprav.

Dokonalé nastavení systému je otázkou rovnováhy.

Před nastavením a vyladěním topné křivky je nutný důležitý krok: hydraulické vyvážení. Nenechte se odradit názvem - cílem hydraulického vyvážení je odstranit neefektivní procesy v topném systému. Možná jste si všimli, že vaše radiátory vydávají podivné zvuky - syčí nebo bublají - nebo nemají všechny stejnou teplotu. V jedné místnosti může být příjemně útulno, ale ve vedlejší místnosti může být docela chladno, přestože jsou radiátory zapnuté nebo běží podlahové vytápění. Výsledkem je výrazně vyšší spotřeba tepla a elektřiny.

Zjednodušeně řečeno, topný systém zásobuje různá otopná tělesa a/nebo podlahové vytápění, z nichž většina má v okruhu různé odpory a všechny vyžadují různé množství vody. Systém musí být vyvážený, aby dodával přesně to správné množství vody pro provoz.

Zde přichází na řadu hydraulické vyvažování a servisní firma. Ta zajistí, aby každá otopná plocha dostala potřebné množství vody, a podle toho upraví tlak vstupní vody. Údaje zjištěné při hydraulickém vyvážení pomáhají instalatérovi určit správnou teplotu průtoku - a vytěžit z vašeho topného systému Vaillant maximum.

systém tepelného čerpadla

Jaká teplota otopné vody je pro tepelná čerpadla ideální?

Nízká teplota otopné vody a tepelná čerpadla - to se k sobě skvěle hodí. Zejména tepelná čerpadla totiž těží z možnosti nastavení na nižší teplotu otopné vody, protože se pak zlepšuje poměr energie prostředí k elektrické energii, tedy hodnota COP. Abyste si mohli užívat optimálního komfortu vytápění i při nižší teplotě otopné vody, potřebujete radiátory s větší plochou nebo jsou obzvláště vhodné systémy podlahového vytápění.

Více informací o modernizaci pomocí tepelného čerpadla najdete zde.

Často kladené otázky týkající se teploty otopné vody Často kladené otázky

 • 1. Proč je správné nastavení teploty otopné vody tak důležité?

  Správně nastavená teplota otopné vody udržuje váš domov útulný a teplý a snižuje náklady na vytápění. Pokud nastavíte příliš nízkou teplotu, zjistíte, že je ve vašem domě příliš chladno, a pokud příliš vysokou, projeví se to na vašich účtech za energie.

 • 2. Jak souvisí teplota otopné vody s venkovní teplotou?

  Zejména ve starších a špatně izolovaných budovách vedou nižší venkovní teploty k rychlejším tepelným ztrátám. To je třeba kompenzovat vyšší teplotou otopné vody. V létě lze tuto teplotu zase snížit.

 • 3. Mohu si nastavit teplotu otopné vody sám?

  Zde byste se měli spolehnout na odborníka. U všech topných systémů Vaillant doporučujeme kontaktovat pro stanovení optimální teploty otopné vody vašeho topenáře. Nastavení topného systému je sice možné upravit svépomocí, ale není to nijak jednoduché.

 • 4. Jak spolu souvisí teplota otopné vody a hydraulické vyvážení?

  Hydraulické vyvažování zajišťuje, že každá otopná plocha dostane takové množství vody, jaké potřebuje. Radiátory se ohřívají rovnoměrně a spotřeba energie je minimální. Údaje zjištěné při hydraulickém vyvážení pomáhají topenáři určit správnou teplotu otopné vody.

 • 5. Jaký význam má křivka ohřevu?

  Křivka ohřevu vám poskytne přesný obraz o vzájemném působení mezi teplotou otopné vody a venkovní teplotou. Její technické nastavení kvalifikovaným instalatérem zvyšuje energetickou a nákladovou efektivitu vašeho topného systému Vaillant po celý rok.

 • 6. Co mohu ještě udělat pro zvýšení účinnosti svého topného systému?

  Pokud je topný systém v provozu delší dobu, mohou se v radiátorech hromadit vzduchové bubliny, které brání cirkulaci teplé topné vody. Pokud začnou "bublat", víte, že je čas je odvzdušnit. Zjistěte, jak.