It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Záruční lhůta kotlů

Profesionální rozhovor s párem

1. Záruka za jakost

Využijte prodloužené záruky zdarma nad rámec zákonné.

Na plynové kotle společnost Vaillant Group Czech s.r.o. poskytuje záruku za jakost v délce 3 let od data uvedení do provozu. Spotřebitel může v tomto případě využívat bezplatně navíc jeden rok záruky oproti standardní dvouleté záruce. Toto prodloužení má shodné podmínky jako zákonná lhůta, případné závady v tomto období budou hrazeny společností Vaillant Group Czech s.r.o.

Po uvedení do provozu a následné registraci výrobku autorizovanou servisní firmou obdržíte e-mail s elektronickou verzí on-line záručního listu ve formátu PDF na vaši e-mailovou adresu (platí pro kotle uvedené do provozu po 1.8. 2023).

2. Podmínky pro uznání prodloužené bezplatné záruky po dobu tří let:

Podmínkou pro uznání záruky za jakost je:

  • první uvedení výrobku do provozu autorizovanou servisní firmou
  • on-line registrace výrobku v databázi distributora (zajišťuje servisní firma, registraci lze provést u výrobků, které nejsou starší než 3 roky od data výroby)
  • pravidelné servisní prohlídky v druhém a třetím roce provozu výrobku a jejich následná registrace (zákazník obdrží potvrzovací e-mail o provedené roční prohlídce)

Kompletní informace týkající se záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

I tuto nadstandardní záruku nad rámec zákonné si můžete rozšířit na delší časové období, a to po dobu pěti let, respektive sedmi let. Zakoupením certifikátu prodloužené záruky u servisní firmy získáte pětiletou nebo sedmiletou prodlouženou záruku za jakost.

Více informací o prodloužené záruce najdete ZDE