It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Chlazení pomocí tepelného čerpadla.

Efektivní a ekologický způsob chlazení.

Dveřní jednotka tepelného čerpadla na zahradě

Co se v článku dozvíte:

  • Možnosti způsobu chlazení
  • Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou
  • Náklady na chlazení pomocí tepelného čerpadla

Chlazení pomocí tepelného čerpadla? Možná se tomu nechce věřit, ale je to pravda! Tepelná čerpadla Vaillant umí nejen topit, ale také chladit. Ačkoli se již dávno proslýchá, že tepelná čerpadla jsou účinným a ekologickým způsobem vytápění vašeho domova, tak ne všichni ještě vědí, že mnohá tepelná čerpadla dokáží dům také dobře ochladit. V následující části se dozvíte vše o chlazení pomocí tepelného čerpadla.

Chlazení pomocí tepelného čerpadla

Chlazení pomocí tepelného čerpadla - jak to funguje.

Základní princip je chytrý, ale jednoduchý. Tepelné čerpadlo funguje v podstatě podobně jako vytápění , jen v opačném směru. Teplo zevnitř domu je odváděno ven a vypouštěno do okolí. Existují dva možné způsoby chlazení s tepelným čerpadlem - prostřednictvím podlahového vytápění nebo za použití fancoilů.

Je třeba si však uvědomit jednu věc. Pokud máte v domě pouze běžné radiátory, tak chladit tepelným čerpadlem bohužel nelze. Radiátory totiž nemají dostatečnou plochu, kterou by mohly chlad po místnosti efektivně rozvádět.

Děti sedící na podlaze

Jak vám může podlahové vytápění pomoci udržet si chladnou hlavu.

Jak jistě víte, tak u podlahového vytápění je pod podlahou vašeho domu veden systém trubek s vodou. Během režimu vytápění v něm teplá voda cirkuluje a vytápí tak všechny místnosti na požadovanou teplotu. Při chlazení se celý proces obrátí. V systému cirkuluje studená voda a systém naopak odvádí přebytečné teplo. Tento způsob chlazení umožňuje snížit teplotu v místnosti až o 3 °C a přináší řadu výhod. Jeho provoz je zcela bezhlučný, není potřeba další klimatizační systém a průvan se stává minulostí. Stačí pouze zajistit, aby teplota podlahového vytápění byla monitorována čidly, aby nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Chlazení pomocí fancoilu.

Fancoilová jednotka je v podstatě druh klimatizace. Skládá se ze dvou částí: výměníku tepla, který přeměňuje tepelnou energii, a ventilátoru. Jednotka fancoil využívá k ochlazení vzduchu studenou vodu a ventilátor ji zase vhání do místnosti. Jedná se o mimořádně účinný způsob ochlazování interiérů. Výsledný chladicí účinek je také větší než při použití metody podlahového vytápění. Nejenže fancoil jednotka přináší vítanou úlevu v horkých letních dnech, nabízí i další výhodu v podobě odvlhčování vzduchu.

Zde je důležité si uvědomit, že fancoily lze používat pouze v kombinaci se vzduchovými tepelnými čerpadly.

Možnosti chlazení Podívejme se na několik možností způsobu chlazení.

Pasivní chlazení vyžaduje kombinaci povrchového topného systému s tepelným čerpadlem se zdrojem vody nebo tepelným čerpadlem se zdrojem země - nazývaným také geotermální tepelné čerpadlo. Pasivní chlazení využívá k zajištění chladicího účinku nízkých teplot země a podzemní vody. V případě tepelného čerpadla země-voda je to teplota přibližně 8 °C a v případě tepelného čerpadla voda-voda je to 10-12 °C.

Pasivní chlazení je zajímavé tím, že tepelné čerpadlo nemusí aktivně pracovat, a proto spotřebovává jen minimální množství elektřiny.

Jak již bylo zmíněno, tepelné čerpadlo Vaillant pracuje tak, že nasává vzduch z okolí, vede jej systémem potrubí a nakonec toto teplo předává do topného okruhu vašeho domu.

Pokud jde o aktivní chlazení, tepelné čerpadlo funguje podobně jako vytápění, jen v opačném směru. To znamená, že teplý vzduch je z vašeho domu odváděn ven a vypouštěn do okolí. Tímto způsobem lze snížit teplotu uvnitř až o 3 °C, a to buď pomocí podlahového vytápění, nebo pomocí jednotky fancoil. Je však třeba zmínit, že tepelné čerpadlo při aktivním chlazení spotřebovává elektrickou energii.

Aktivní chlazení je možné pouze se tepelným čerpadlem vzduch-voda. U vodního a zemního tepelného čerpadla není aktivní chlazení možné.

Pokud chcete udržet provozní náklady na co nejnižší úrovni, je kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickým systémem vynikající volbou. Umožní vám vyrábět ekologicky šetrnou elektřinu, kterou potřebujete pro funkci aktivního chlazení tepelného čerpadla. Při využití fotovoltaiky pro chlazení, které potřebujeme hlavně během léta, nevznikají žádné další náklady na spotřebovanou elektřinu.

Náklady na spotřebovanou energii při chlazení Úspora energie, která vás zahřeje.

Tepelná čerpadla dnes již obvykle funkci chlazení obsahují. To znamená, že není nutné je dodatečně vybavovat. V některých případech však můžete potřebovat další jednotky fancoil. Aktivní chlazení zvyšuje spotřebu energie tepelného čerpadla a vede k vyšším nákladům na energii. Nicméně chlazení pomocí tepelného čerpadla není nijak nákladnější než chlazení pomocí klimatizace, protože obě tato zařízení pracují se stejnou technologií. Ve skutečnosti je chlazení pomocí tepelného čerpadla v dlouhodobém horizontu levnější, protože není třeba kupovat další jednotku.