It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny

Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny „FVE VAILLANT GROUP CZECH s.r.o.“ je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní plán obnovy, aktivita Výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Cílem projektu je vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny o velikosti 45,50 kWp bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu společnosti Vaillant Group Czech s.r.o.. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Loga a publicita