It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Modernizace pomocí tepelného čerpadla.

Pro ekologičtější a nezávislý domov.
Modernizace s tepelným čerpadlem

Modernizace s tepelným čerpadlem Proč je nyní vhodná doba pro přechod na obnovitelné zdroje?

Rostoucí ceny plynu a zároveň možnost čerpání státních dotací - ideální doba pro modernizaci systému vytápění pomocí tepelných čerpadel. Při takovéto investici si samozřejmě kladete otázku: Vyplatí se přechod na vytápění s tepelným čerpadlem? S největší pravděpodobností ano. Instalace tepelného čerpadla je nyní jednodušší, cenově dostupnější a samotný provoz je mnohem účinnější. To vše činí tepelná čerpadla velmi atraktivními i pro modernizaci starších budov. A při splnění určitých podmínek i bez větších nákladů za další renovace.

To je počet spokojených majitelů, kteří mohli v roce 2022 topit nezávisleji. Tolik tepelných čerpadel jsme instalovali v celé Evropě při renovacích topných systémů.

vzduchové tepelné čerpadlo

Zelené srdce vašeho domu - tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Sbohem, vysoké náklady na vytápění: S tepelným čerpadlem vzduch-voda získáte až 70 % tepla z okolního vzduchu. V kombinaci s fotovoltaickým systémem můžete svou nezávislost ještě zvýšit. A pokrýt spotřebu elektřiny pro vaše tepelné čerpadlo energií ze slunce.

 • Energetická účinnost až A+++

  Zajišťuje nízké provozní náklady při vysoké úrovni komfortu.
 • Tiché jako šepot

  Nízké emise hluku potěší nejen vaše sousedy.
 • Ekologicky šetrné chladivo

  Ekologické vytápění s vynikajícím výkonem.
 • Modernizace stávajících budov

  Vysoká výstupní teplota až 75 °C, která odpovídá vašim potřebám.

Požadavky Je váš dům připraven na tepelné čerpadlo?

Řešení vytápění pomocí tepelného čerpadla není vhodné pro všechny budovy. Efektivní je zejména tehdy, jsou-li splněny následující požadavky:

 • Rok výstavby po roce 1995 nebo starší dům s dostatečnou izolací.

 • Nízká výstupní teplota (kolem 50 °C).

 • Místo instalace ve vzdálenosti 3 m od sousední budovy.

 • Podlahové vytápění nebo dostatečně velké radiátory.

Splňuje váš dům všechny tyto požadavky? Rádi vám pomůžeme s návrhem.

Náklady na tepelné čerpadlo Podívejme se na náklady týkající se samotné instalace a následného provozu.

Pořizovací náklady závisí na mnoha faktorech. Ceny tepelných čerpadel se významně liší nejen dle provedení, tedy variant vzduch-voda nebo země-voda. Různé cenové hladiny se promítají do vybraných typů i v závislosti na volbě výkonu. Další položkou jsou pak práce související s výměnou starého topného systému za tepelné čerpadlo. Na druhou stranu je však možné v některých případech využít státních dotačních programů, které jsou zaměřené na renovaci topných systémů. Připravili jsme pro vás jeden vzorový příklad instalace tepelného čerpadla ve starším domě. Bližší info najdete ZDE.

Tyto náklady tvoří spotřeba elektrické energie pro provoz tepelného čerpadla a náklady na jeho údržbu. Provozní výdaje do značné míry závisí na velikosti a stavu objektu. V případě, kdy jste u starého domu v rámci celkové renovace provedli kromě instalace tepelného čerpadla také například zateplení nebo výměnu oken, bude spotřebovaná energie oproti předchozímu stavu skutečně výrazně nižší. Zde je určitě dobré zmínit, že velmi důležitý je i samotný odborný návrh tepelného čerpadla. Správná volba odpovídajícího výkonu tepelného čerpadla bude mít totiž v budoucnu na spotřebovanou energii velký vliv. Co se týká provozu, tak tam určitě doporučujeme sjednání prodloužené záruky, díky které si budete moci nového komfortního systému vytápění užívat bez starostí ještě déle.

Udržitelnost tepelných čerpadel Velký krok k menší uhlíkové stopě.

Modernizace pomocí tepelného čerpadla je skvělou cestou k udržitelnému vytápění. Vytápění a příprava teplé vody tvoří velkou část naší spotřeby energie. V této oblasti také vzniká více než třetina všech emisí CO2. To je z velké části způsobeno tím, že většina topných systémů není dostatečně účinná nebo je zastaralá. Výměnou starého topného systému za tepelné čerpadlo můžete zvýšit účinnost vytápění a výrazně snížit emise CO2.

 1. úspory CO2
  úspory CO2
 1. Čtyři kroky k udržitelné domácnosti.
 1. 1

  Najděte svůj dokonalý systém vytápění.

  Naši specialisté vyhodnotí vaši situaci a doporučí nejvhodnější řešení pro váš systém vytápění.

 2. 2

  Získejte nabídku zdarma.

  Montážní firma ve vašem okolí vám poskytne nabídku včetně nákladů na instalaci.

 3. 3

  Získejte pomoc s dotacemi.

  Rádi vám pomůžeme s vyřízením státní dotace.

 4. 4

  Získejte systém vytápění přesně podle vašich potřeb.

  Montážní firma vám nainstaluje nový systém a postará se o starý. Může vám nabídnout pětiletou záruku a zajištění pravidelného servisu.

Nejčastější dotazy k modernizaci Často kladené dotazy.

 • Je tepelné čerpadlo vhodné pro modernizaci starých budov?

  Ano, tepelná čerpadla mohou efektivně fungovat i ve starších budovách. Zejména pokud byly renovovány s cílem optimalizovat energetickou účinnost a mají podlahové vytápění. Obecně platí: čím vyšší je stupeň modernizace, tím více doporučujeme použití tepelného čerpadla. Dobrým prvním krokem do světa obnovitelného vytápění může být také hybridní systém, ve kterém tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel pracují ruku v ruce.

 • Jak tiché je tepelné čerpadlo?

  Naše tepelná čerpadla jsou tichá jako šepot. A patří tak k nejtišším na trhu. To znamená, že venkovní jednotku našeho tepelného čerpadla lze bez problémů instalovat i v městských bytových komplexech s přísnými požadavky na ochranu proti hluku. Chcete si je poslechnout na vlastní uši? Získejte první dojem díky našemu soundboxu.

 • Je podlahové vytápění nutností pro instalaci tepelného čerpadla?

  Tepelné čerpadlo doporučujeme kombinovat s podlahovým vytápěním. Tepelné čerpadlo je účinnější, pokud je výstupní teplota co nejnižší. To je případ velkých otopných ploch, jako je právě podlahové vytápění. Je však možné využít také radiátory. Doporučujeme si tuto záležitost předem vyjasnit s vaším architektem či projektantem nebo montážní firmou na místě. Pokud vaše otopné plochy nejsou dostatečné pro samotné tepelné čerpadlo, dobrým prvním krokem do světa obnovitelného vytápění může být hybridní systém vytápění. Zde tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel pracují ruku v ruce.

 • Jak velký prostor potřebuje tepelné čerpadlo?

  Uvnitř domu potřebujete dostatek prostoru pro vnitřní jednotku tepelného čerpadla a pro zásobník teplé vody. Prostor potřebný pro venkovní jednotku závisí na zvoleném zdroji energie. U tepelných čerpadel vzduch-voda se venkovní jednotka umisťuje na zahradě nebo přímo u stěny budovy - s minimální vzdáleností od sousedních budov a hranic pozemku. V případě geotermálních tepelných čerpadel nebo tepelných čerpadel země-voda (tepelná čerpadla země-voda) leží kolektory v zemi.

 • Lze tepelné čerpadlo použít k chlazení?

  Ano, tepelné čerpadlo vzduch-voda může obrátit svůj proces a aktivně chladit. Místo aby odebíralo teplo z venkovního vzduchu, a tím ohřívalo místnosti, uvolňuje teplo z místností do okolí. Díky aktivnímu chlazení můžete snížit teplotu v místnosti až o 3 °C. Ale pozor: ne každý systém podlahového vytápění je vhodný. Toto doporučujeme konzultovat vždy předem.Zjistěte více

 • Co je COP a co je SCOP?

  COP (koeficient účinnosti) a SCOP (sezónní koeficient účinnosti) ukazují, jak efektivně tepelné čerpadlo pracuje. Jsou to nejdůležitější ukazatele účinnosti tepelného čerpadla. A vypočítávají se na základě podílu tepelné energie vyrobené tepelným čerpadlem a elektrické energie spotřebované na provoz tepelného čerpadla.

  Pokud například vaše tepelné čerpadlo poskytuje výkon 12 kW a spotřebovává k tomu 3 kW proudu, bude vaše COP 12 / 3 = 4. COP vyplývá z velmi zjednodušeného výpočtu s předpokládanými hodnotami. Tento poměr se používá k porovnání účinnosti různých tepelných čerpadel. Čím vyšší je COP, tím nižší je spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla.

  SCOP se řídí stejnou zásadou. Uvažuje však celý rok se všemi existujícími teplotními výkyvy. Proto jej lze vypočítat pouze zpětně. Vaše instalované tepelné čerpadlo bude vykazovat pro každý rok jiný SCOP - v závislosti na způsobu používání a povětrnostních podmínkách. Například mírná zima bude mít za následek výrazně lepší SCOP než dlouhá a tuhá zima s mnoha chladnými dny a teplotami pod 0 °C.

 • Jaké typy tepelných čerpadel můžete použít pro modernizaci?

  Tepelná čerpadla rozlišujeme podle typu použitého zdroje tepla.

  Nejčastěji používaným tepelným čerpadlem v projektech modernizace je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Využívá teplo z okolního vzduchu. Tento typ je tak oblíbený, díky nízkým nákladům na instalaci.

  Tepelná čerpadla typu země-voda využívají přírodní teplo uložené v zemi. Lze je používat pouze v kombinaci se systémem rozvodu tepla na bázi vody, jako jsou radiátory nebo podlahové vytápění. Pokud chcete při modernizaci efektivně dosáhnout vysokých výstupních teplot, je tento typ dobrou volbou.

  Tepelná čerpadla voda-voda využívají teplo obsažené v podzemní vodě. Vyžadují zemní vrt. Podzemní voda se zde odebírá pomocí sacího čerpadla z jímacího vrtu a přivádí se do tepelného čerpadla.

 • Jaké dotace lze získat na instalaci tepelného čerpadla?

  Při instalaci tepelného čerpadla je možné využít příspěvek od státu v rámci programu Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace.