It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Záruční lhůta tepelných čerpadel

Záruční podmínky

1. Záruka za jakost

Využijte prodloužené záruky zdarma nad rámec zákonné.

Na tepelná čerpadla společnost Vaillant Group Czech s.r.o. poskytuje záruku za jakost v délce 3 let od data uvedení do provozu. Spotřebitel může v tomto případě využívat bezplatně navíc jeden rok záruky oproti standardní dvouleté záruce. Toto prodloužení má shodné podmínky jako zákonná lhůta, případné závady v tomto období budou hrazeny společností Vaillant Group Czech s.r.o.

Po uvedení do provozu a následné registraci výrobku autorizovanou servisní firmou obdrží spotřebitel e-mail s elektronickou verzí on-line záručního listu ve formátu PDF na jeho e-mailovou adresu (platné pro tepelná čerpadla uvedená do provozu po 1.8. 2023).

2. Podmínky pro uznání prodloužené bezplatné záruky po dobu tří let

Podmínkou pro uznání záruky za jakost je:

  • první uvedení výrobku do provozu autorizovanou servisní firmou
  • on-line registrace výrobku v databázi distributora (zajišťuje servisní firma, registraci lze provést u výrobků, které nejsou starší než 3 roky od data výroby)
  • pravidelné servisní prohlídky v druhém a třetím roce provozu výrobku a jejich následná registrace (zákazník obdrží potvrzovací e-mail o provedené roční prohlídce)

Kompletní informace týkající se záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

I tuto nadstandardní záruku nad rámec zákonné si můžete rozšířit na delší časové období, a to po dobu pěti let, respektive deseti let. Zakoupením certifikátu prodloužené záruky u servisní firmy získáte pětiletou prodlouženou záruku za jakost na kompletní výrobek.

Více info o prodloužené záruce najdete ZDE