It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Instalace nového systému podlahového vytápění

děti si hrají

Co se v článku dozvíte:

 • Výhody podlahového vytápění a co je třeba mít na paměti
 • Jaké jsou typy podlahového vytápění
 • Jaké jsou požadavky na tuto technologii a výše investice
 • Kombinace a možnosti rozšíření systému

Jak moderní podlahové vytápění? funguje?

Systém podlahového vytápění byl vynalezen ve starém Římě a využíván pod názvem hypocaust před více než 2000 lety. Je to tedy velmi stará metoda vytápění. Po pádu Římské říše však tato důmyslná metoda upadla v zapomnění. Ke znovuobjevení tohoto systému došlo až v 70. letech 20. století. V dnešní době je podlahové vytápění oblíbeným a spolehlivým řešením.

Podlahové vytápění patří mezi tzv. plošné systémy vytápění. Na rozdíl od radiátorů, které se montují na stěnu nebo jsou volně stojící, podlahové vytápění pracuje s celou plochou podlahy. Díky velké otopné ploše může být teplota proudící topné vody nižší než u běžných radiátorů, což je ideální například pro tepelná čerpadla. Teplovodní trubky položené pod topnou podlahovou krytinou ji rovnoměrně ohřívají a ta následně předává teplo přímo do místnosti.

Jaké jsou výhody podlahového vytápění?

 • Příjemné a dobře rozmístěné teplo

  Podlahové vytápění je plošné, a proto rovnoměrně vytápí každou místnost. Je dokonce možné jej využít naopak k osvěžení v horkém létě, ale to jen tehdy, pokud je připojeno k reverzibilnímu tepelnému čerpadlu.
 • Úspora energie

  Plošné podlahové vytápění spotřebuje mnohem méně energie než radiátory, protože díky nízké teplotě proudění umožňuje topnému systému pracovat v energeticky nejúčinnějších podmínkách, a tím samozřejmě šetří náklady za energie.
 • Úspora místa

  Můžete využít celou plochu místnosti pro vaše potřeby. Bez radiátorů máte totiž při navrhování místnosti větší flexibilitu.
 • Prověřená a spolehlivá technologie

  Využijte výhod topného systému, který je funkční již více než 50 let, neustále se zdokonaluje a můžete se na něj vždy spolehnout.
 • Estetika

  V místnosti již nejsou žádné viditelné radiátory, může tak být řešena esteticky celistvěji, protože stěny a přední části oken jsou volné.
 • Vnitřní klima

  V místnostech je dobré klima a snižuje se víření prachu. To je zdravější zejména pro alergiky a astmatiky. Suchý teplý vzduch na podlaze je také nepřítelem roztočů a plísní.
extinsa

Co je třeba vzít v úvahu ?

 • Dlouhá doba zahřívání:
  Systémy podlahového vytápění musí vytápět velké plochy, a proto se zahřívají celkem pomalu. Po úplném vypnutí systému a jeho znovu zapnutí může následně trvat i několik hodin, než teplota v místnosti znovu dosáhne požadované úrovně.
 • Opravy
  Opravy systému jsou nutné jen zřídka, ale pokud jsou nutné, mohou být poměrně finančně náročné.
 • Investiční náklady : Zatímco systém podlahového vytápění v nových budovách není prakticky dražší než konvenční vytápění, instalace takového systému ve starých budovách může být velmi nákladná.Různé typy podlahového vytápění.

Teplovodní podlahové vytápění
Tento systém podlahového vytápění funguje díky rozvodu potrubí, které je umístěno pod podlahovou krytinou a ve kterém cirkuluje voda. Voda tak ohřívá podlahu, čímž se ohřeje i celá místnost na příjemnou teplotu. Tento systém také umožňuje chlazení vzduchu v místnosti a to pomocí studené vody, která proudí v podlaze a pohlcuje tak z místnosti teplo. Chladící možnosti jsou však omezené. Pokud by se podlaha ochlazovala příliš, docházelo by k nežádoucí kondenzaci, tudíž dlouhodobé chlazení pomocí tohoto systému nedoporučujeme.

 • Individuální pokojová teplota dle potřeby
 • Bez dodatečných nákladů na spotřebu vody - jedná se o uzavřený systém
 • Minimální náklady na údržbu

Elektrické podlahové vytápění

Elektrické podlahové vytápění využívá k ohřevu rohože nebo folie, které jsou umístěny pod podlahovou krytinu a jsou nahřívány elektrickým proudem. Není tedy možná funkce chlazení jako u teplovodního systému. Ideální volba pro renovace jednotlivých místností jako například koupelen. Vytápění by němělo fungovat nepřetržitě, ale například během ranní sprchy. Náklady za elektřinu by tak nemusely být vysoké.

 • Finančně nepříliš náročná a snadná instalace
 • Bezúdržbové vytápění
 • Nastavení teploty v každé místnosti dle potřeby

Různé způsoby instalace podlahového vytápění.

Po dlouhou dobu byly možné pouze dva způsoby pokládky podlahového vytápění: mokrá nebo suchá metoda. Mokrá metoda spočívala v zapuštění trubek do čerstvě položeného cementového potěru. V případě suché instalace je potrubí položeno na zatvrdlý povrch a překryté ochrannou vrstvou, na kterou je následně položena podlahová krytina.

Již několik let je však dostupná také třetí metoda, kdy se za pomoci speciálního stroje vyřežou do zaschlého cementového potěru drážky, kam se poté položí potrubí. U elektrického systému je instalace možná pokládkou rohoží nebo folií přímo na vlhký potěr. Ty po zaschnutí přilnou k potěru. V případě, že je cementový potěr již zaschlý, je možné použít speciální lepidla.

mokrý systém podlahového vytápění

Mokrá pokládka podlahového vytápění
Tato metoda je ideální pro novostavby nebo v případě kompletních renovací stávajících podlah. Na podlahu je nejprve položena izolační vrstva, na kterou se pokládá potrubí. Poté se nanese cementový potěr. Po zaschnutí je možná pokládka jakékoli podlahové krytiny, jako je například laminátová plovoucí podlaha nebo parkety.

podlahové vytápění

Suchá pokládka podlahového vytápění
V případě renovace podlahového vytápění nebo instalace ve starších budovách používáme tzv. suchou metodu pokládky. Potrubí pokládáme na izolační vrstvu a zakryjeme jej deskami, které mohou být z různých materiálů, například z plastu, dřeva nebo kamene. Na závěr položíme požadovanou podlahovou krytinu.

extinsa

Pokládka podlahového vytápění frézováním
Tato relativně nová metoda se nejčastěji používá při rekonstrukcích, kdy je nežádoucí jakékoli zvýšení podlahy. Nejprve je nutné dokonale očistit podklad (například odstranit kobercová lepidla). Poté se za pomoci speciálního stroje vyfrézují drážky. Tento stroj je vybavený silným vysavačem, který okamžitě odsává prach při frézování. Do těchto drážek se následně položí potrubí. Na závěr položíme jakoukoli podlahovou krytinu.

Dva různé typy instalace potrubí

Při pokládce potrubí jsou možné dva různé typy: vinoucí se neboli hadí vzor a spirálový vzor.

extinsa

Vinoucí se/ hadí vzor
Při této technice pokládky je potrubí pokládáno v paralelních řadách. Tato technika je méně náročná, ale nevýhodou je menší výhřevnost podlahy. Tato metoda také není vhodná pro malé nebo velmi členité prostory.

vzor smyčky podlahového vytápění

Spirálový vzor
V tomto případě se potrubí pokládá spirálovitě od okraje místnosti směrem do středu. Ze středu se poté vrací zpět k okraji místnosti. Tímto je zajištěna větší výhřevnost podlahy.

Ačkoli je jakákoliv metoda pokládky možná, doporučujeme mokrou metodu pokládky teplovodního podlahového vytápění. Potrubí může být instalováno již při samotné stavbě a tím ušetříme náklady za následné vícepráce. Při výběru podlahové krytiny můžeme použít libovolnou variantu: parkety nebo třeba plovoucí podlahu.

Za určitých podmínek je v novostavbách vhodné i elektrické podlahové vytápění, a to v případě, že chceme rychle vytopit například koupelnu. V případě, že takto budeme vytápět jednu místnost a navíc pouze v zimním období, tak náklady na provoz budou téměř zanedbatelné.

Při rekonstrukcích obecně nedoporučujeme teplovodní podlahové vytápění, a to vzhledem k velké finanční a časové náročnosti. Výjimkou je však nutná renovace podlah, která instalaci tohoto systému umožňuje. U starších budov musíme brát v úvahu také náročnost vytápění, kdy při nedostatečném zateplení budovy bude systém elektrického podlahového topení opravu velmi nákladný.

Co se týká podlahových krytin v případě elektrického podlahového vytápění, můžete vybírat ze široké škály materiálů. Dříve byla možná pouze dlažba, zatímco dnes můžeme použít například laminátové plovoucí podlahy nebo parkety. Nicméně tyto krytiny musí být pro použití s elektrickým podlahovým vytápěním certifikované a bezpečné.

U starších budov doporučujeme teplovodní podlahové vytápění instalované suchou metodou. V tomto případě však musíme počítat s tím, že se zvýší podlahy a bude tak pravděpdobně nutné upravit dveře.

Náklady na podlahové vytápění Kolik stojí instalace podlahového vytápění?

Na tuto otázku je poměrně obtížné odpovědět, protože na celkové náklady má vliv několik faktorů:

 • Typ generátoru tepla
 • Typ zdroje energie
 • Stáří domu
 • Velikost vytápěné plochy atd.

Elektrický systém podlahového vytápění je o něco levnější na pořízení a instalaci. Mějte však na paměti, že provozní náklady na elektrické podlahové vytápění jsou mnohem vyšší a hodí se tak pouze v případě instalace v menších místnostech, kde bude podlahové vytápění instalováno později. Toto vytápění je vhodné pouze pro omezené využití, například v koupelnách při ranním sprchování.

Možnosti kombinací s podlahovým vytápěním

Podlahové vytápění lze samozřejmě kombinovat s dalším systémem vytápění.

Například pokud podlahové vytápění použijete pouze v některých místnostech, zatímco ve zbylé části budovy použijete k vytápění radiátory.

Velmi efektivní je kombinace podlahového vytápění a tepelného čerpadla. K nahřátí není požadována tak vysoká vstupní teplota, což umožňuje efektivní provoz tepelného čerpadla a tím markantní snížení nákladů na vytápění.

Teplovodní podlahové vytápění lze také kombinovat s plynovým kotlem. A pokud máte rádi příjemné prostředí, doporučujeme právě pro onu hřejivou atmosféru i kombinaci s krbovými kamny.

Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla

Pokročilá technologie tepelných čerpadel využívá bezplatné teplo přírody ve vašem okolí a přináší vám nezávislost na ropě a plynu. Zjistěte, jak tepelná čerpadla fungují, co byste měli zvážit při jejich instalaci a jak můžete dosáhnout těch nejlepších úspor.

Tepelné čerpadlo

Kondenzační plynový kotel

Energetická účinnost plynového kondenzačního kotle není nikdy tak vysoká jako při připojení k systému podlahového vytápění. Nízká teplota průtoku v systému podlahového vytápění optimalizuje kondenzační účinek ve vašem kotli a zvyšuje jeho účinnost až na 109 %.


Tepelné čerpadlo

Solární kolektory

Solární systémy se výborně hodí pro podporu vytápění a přípravu teplé vody. S obnovitelnou energií totiž na nákladech za vytápění výrazně ušetříte.