It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je termostatický směšovací ventil?

Termostatický směšovací ventil je centrální směšovací prvek, který primárně zajišťuje ochranu uživatelů před opařením v místech odběru teplé vody. Kromě armatur v koupelnách a kuchyních se jako směšovací prvky minimální teploty v topných systémech používají také termostatické směšovací ventily. Jsou nezbytné pro bezpečnost, zejména při použití solární tepelné energie, kde lze dosáhnout velmi vysokých teplot vody. Kromě tohoto bezpečnostního hlediska hovoří pro použití termostatických směšovacích ventilů také zvýšená energetická účinnost v důsledku optimálního využití teplot akumulace teplé vody.

Bez pomocného napájení a s nekonečnou variabilitou zajišťují, že není překročena zvolená maximální teplota vody a je udržována konstantní teplota směšované vody. K tomu potřebuje směšovací ventil přístup k přívodu studené a horké vody. Nastavené a skutečné hodnoty teploty jsou kalibrovány. Pokud existuje rozdíl, je ovládací píst pohybován expanzním prvkem. To umožňuje, aby přes přístup k přívodu studené a horké vody proudilo vhodné množství vody, aby se teplota automaticky upravila.

Zpět na přehled