It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to výměník tepla?

Výměníky tepla, nazývané také systémy přenosu tepla, jsou navrženy tak, aby využívaly teplo pro opětovné použití. K dosažení tohoto cíle se používají různé techniky, ale výměník tepla v zásadě přenáší teplo z topného média do přijímacího média. Obě média jsou od sebe oddělena tepelně propustnou přepážkou, která umožňuje, aby média měla různé stavy agregace. Výměníky tepla se používají například v topné technice, průmyslu, chladicí a klimatizační technice.

Moderní topné systémy na zemní plyn s kondenzační technologií jsou vybaveny speciálním výměníkem tepla. Výfukové plyny vznikající při zahřívání jsou absorbovány výměníkem tepla a pára, kterou obsahuje, kondenzuje. Výsledné teplo se poté přivádí do topného okruhu. Pokud by neexistoval žádný tepelný výměník, tato energie by jednoduše odcházela ve spalinách nevyužitá. Tato ekologická technologie je dotována vládou.

Zpět na přehled